Styret

Her er styret i SpareBank 1 Nordmøre

Runar Wiik (1978)

Leder

Runar Wiik er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo (2005). Han arbeider i dag som advokat og partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz hvor han hovedsakelig arbeider med eiendomsrett og generell forretningsjus.

Wiik innehar diverse styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS.


Inger Grete Lundemo

Nestleder

Inger Grete Lundemo er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo (1998). Hun arbeider i dag som partner og advokat i Advokatfirmaet Lundemo DA hvor hun hovedsakelig jobber med familierett og eiendomsrett, samt har oppdrag for tingretten som bostyrer i konkursbo og dødsbo.

I tillegg til dette innehar Lundemo en rekke styreverv. Lundemo ble valgt inn som styremedlem i Surnadal Sparebank i 2005, og hadde rollen om styreleder fra 2008 og frem til sammenslåingen med SpareBank 1 Nordvest, da hun ble valgt som nestleder i styret i SpareBank 1 Nordmøre.


Halvard Fjeldvær

Medlem

Halvard Fjeldvær er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) med fordypning i økonomistyring (2002). Han arbeider i dag som konsernsjef i energiselskapet Svorka Energi AS, en stilling han har hatt siden 2013. Fjeldvær har hovedsakelig erfaring innen energi og revisjon. 

Fjeldvær innehar en rekke styreverv innenfor blant annet utvikling av allianse- og bransjeforeninger. Fjeldvær ble valgt inn som styremedlem i Surnadal Sparebank i 2013, og deretter som nestleder i 2014. I forbindelse med sammenslåingen med Sparebank 1 Nordvest ble Fjeldvær valgt som styremedlem i SpareBank 1 Nordmøre. 


Heidi Blakstad Dahl

Nestleder

Heidi Blakstad Dahl er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innen finansiering og økonomisk styring. Hun har også gjennomføring påbygningsstudier i strategisk ledelse og utvikling, samt eksamen i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI. Dahl har bred erfaring fra bank, offentlige finansieringsinstitusjoner og som økonomisjef i flere medievirksomheter, hvorav 16 år som leder. Er nå daglig leder i AHD Invest AS. 

Dahl har videre bred erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og har nå styreverv i Møre og Romsdal Revisjon IKS, ISO-Piloten AS og AHD Invest AS.


Gerd Marit Langøy 

Styremedlem

Gerd Marit Langøy er utdannet cand. mag. innen IT, økonomi og administrasjon (1989). Lagøy er direktør ved Høgskolen i Molde (fra 2013), og har tidligere vært banksjef næringsliv i SpareBank 1 SMN (2007-2013), daglig leder Elmo AS (2003-2007), controller/økonomisjef Moxy Trucks AS (2001-2003), regnskapsleder Gjensidige Nordmøre og Romsdal (1990-2001) og lærer i økonomiske fag Fræna videregående skole (1989). 

Langøy bred erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og innehar i dag styreverv i Helse Møre og Romsdal HF, Istad AS, Høgskolesenteret i Kristiansund AS og Samskipnaden i Molde. Har tidligere hatt flere verv i lokal politikk. 


Brit Marie Blekken 

Ansattvalgt

Brit Marie Blekken begynte å arbeide i Surnadal Sparebank i 2006. Blekken startet på sentralbordet i Surnadal Sparebank, og har senere gått videre til depot i 2010 og til økonomi i 2018. I SpareBank 1 Nordmøre skal hun jobbe innen kredittstøtte/depot. 


Øystein Aandahl 

Ansattvalgt

Øystein Aandahl er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Vestfold med påbygning med deler av mastergradstudier i organisasjonsutvikling og ledelse. Aandahl jobbet som lærer og rektor i 15 år før tiltredelsen i SpareBank 1 Nordvest i 2015. Han er ansatt som kunderådgiver i PM og er hovedtillitsvalgt i Finansforbundet. 


Se også