Styret i SpareBank 1 Nordmøre

Runar Wiik

Runar Wiik

Styreleder og medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget

Runar Wiik (1978) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2005). Styremedlem i SpareBank 1 Nordvest fra 2016, styrelederfra 2020. Styreleder fra sammenslåingen i 2021. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget. Advokat og partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. Arbeider hovedsakelig med eiendomsrett og generell forretningsjus. Tidligere erfaring som dommerfullmektig. Innehar ulike styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 574 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Inger Grete Lundemo

Nestleder og leder av risikoutvalget

Inger Grete Lundemo (1973) er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo (1998). Hun arbeider i dag som partner og advokat i Advokatfirmaet Lundemo DA hvor hun hovedsakelig jobber med familierett og eiendomsrett, samt har oppdrag for tingretten som bostyrer i konkursbo og dødsbo. I tillegg til dette innehar Lundemo en rekke styreverv. Lundemo ble valgt inn som styremedlem i Surnadal Sparebank i 2005, og hadde rollen om styreleder fra 2008 og frem til sammenslåingen med SpareBank 1 Nordvest, da hun ble valgt som nestleder i styret i SpareBank 1 Nordmøre.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 23.003 pr. 31.12.2023 (inkludert
eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Halvard Fjeldvær

Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Halvard Fjeldvær (1978) er siviløkonom med fordypning i økonomistyring fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (2002). Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2013, nestleder fra 2014. Medlem av styret fra sammenslåingen i 2021. Medlem av revisjonsutvalget fra 2021. Konsernsjef i energiselskapet Svorka fra 2013. Tidligere erfaring innen energi og revisjon. Innehar en rekke styreverv innenfor blant annet utvikling av allianse- og bransjeforeninger.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 5.046 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Heidi Blakstad Dahl

Styremedlem og leder av revisjonsutvalget

Heidi Blakstad Dahl (1965) er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innen finansiering og økonomisk styring. Påbygningsstudier i strategisk ledelse og utvikling, samt eksamen i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI. Medlem av styret i SpareBank 1 Nordvest siden 2017, og var nestleder av styret i SpareBank 1 Nordvest fra 2020. Styremedlem og leder av bankens revisjonsutvalg siden sammenslåingen i 2021. Har bred erfaring fra bank, vært økonomisjef i flere medieselskaper og styremedlem i en rekke virksomheter. Er nå daglig leder i ADH Invest, og styremedlem i ISO-Piloten og AHD Invest.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 7.743 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Kirsti Harsvik

Styremedlem og medlem av risikoutvalget

Kirsti Harsvik (1968) er siviløkonom med fordypning i økonomisk styring og regnskap fra Norges Handelshøyskole (1993). Leder Fremtind Consulting fra januar 2023. Konserndirektør for HR og bærekraft i Langset-gruppen fra 2021-2023. Ansatt i Norske Shell siden 2008, de siste fem årene som HR-direktør. Erfaring fra forretningsutvikling i Storebrand fra 1997-2005, de siste årene som Direktør Markedog Forretningsutvikling i Storebrand Bank. Del av ledergruppen i SpareBank 1Nordvest fra 2005 til 2008 som Direktør for Marked og Forretningsutvikling. Tidligere erfaring innen bank og revisjon. Styreerfaring fra blant annet Bølgen Invest AS, Nordic Light fotofestival, Fagskolen, Kom Trainee og Verdiskaperprisen.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 0 pr. 31.12.2023.  


Liv Dalsegg

Ansattvalgt styremedlem

Liv Dalsegg (1964) er utdannet finansiell rådgiver ved Handelshøyskolen BI. Har også Postskolens trinn 1 og har gjennomført godkjenningsordning for skadeforsikring. Dalsegg har hatt ulike stillinger i Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordmøre siden 1987. Nå ansatt i avdeling Forretningsutvikling og er tillitsvalgt i Finansforbundet.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 3.381 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av
nærstående).


Leif Johan Hestvik

Ansattvalgt styremedlem

Leif Johan Hestvik (1976) er utdannet diplomøkonom ved Handelshøyskolen BI. Har en 2 årlig befalsskole-utdanning i Forsvaret innen økonomi og administrasjon. Hestvik har blant annet jobbet fire år i forskjellig stillinger i Forsvaret, vært assisterende salgsleder på IKEA og kasse og kontorsjef ved Ica Maxi Kristiansund. Hestvik begynte å jobbe i SpareBank 1 Nordvest i 2010 som forsikringsspesialist. Jobber nå som Teamleder avdeling Averøy og er hovedtillitsvalgt i Finansforbundet.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre: 837 pr. 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).


Se også

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }