Ledelse

Styret

Her er styret i SpareBank 1 Nordmøre

Runar Wiik (1978) – Kristiansund 

Leder

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2005). 

Styremedlem i SpareBank 1 Nordvest fra 2016, styreleder fra 2020. Styreleder fra sammenslåingen i 2021. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget. 

Advokat og partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. Arbeider hovedsakelig med eiendomsrett og generell forretningsjus. Tidligere erfaring som dommerfullmektig. Innehar ulike styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS. 


Inger Grete Lundemo (1973) – Surnadal

Nestleder

Inger Grete Lundemo er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo (1998). Hun arbeider i dag som partner og advokat i Advokatfirmaet Lundemo DA hvor hun hovedsakelig jobber med familierett og eiendomsrett, samt har oppdrag for tingretten som bostyrer i konkursbo og dødsbo.

I tillegg til dette innehar Lundemo en rekke styreverv. Lundemo ble valgt inn som styremedlem i Surnadal Sparebank i 2005, og hadde rollen om styreleder fra 2008 og frem til sammenslåingen med SpareBank 1 Nordvest, da hun ble valgt som nestleder i styret i SpareBank 1 Nordmøre.


Halvard Fjeldvær (1978) – Surnadal                                           

Medlem

Siviløkonom med fordypning i økonomistyring fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (2002). 

Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2013, nestleder fra 2014. Medlem av styret fra sammenslåingen i 2021.  Medlem av revisjonsutvalget fra 2021. 

Konsernsjef i energiselskapet Svorka AS fra 2013. 

Tidligere erfaring innen energi og revisjon. Innehar en rekke styreverv innenfor blant annet utvikling av allianse- og bransjeforeninger. 


Heidi Blakstad Dahl (1965) – Kristiansund 

Nestleder

Heidi Blakstad Dahl er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innen finansiering og økonomisk styring. Hun har også gjennomføring påbygningsstudier i strategisk ledelse og utvikling, samt eksamen i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI. Dahl har bred erfaring fra bank, offentlige finansieringsinstitusjoner og som økonomisjef i flere medievirksomheter, hvorav 16 år som leder. Er nå daglig leder i AHD Invest AS. 

Dahl har videre bred erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og har nå styreverv i Møre og Romsdal Revisjon IKS, ISO-Piloten AS og AHD Invest AS.


Kirsti Harsvik (1968) – Kristiansund 

Styremedlem

Siviløkonom med fordypning i økonomisk styring og regnskap fra Norges Handelshøyskole (NHH – 1993). Konserndirektør for HR og bærekraft i Langset-gruppen fra 2021. 

Ansatt i Norske Shell siden 2008, de siste fem årene som HR-direktør. Erfaring fra forretningsutvikling i Storebrand fra 1997-2005, de siste årene som Direktør Marked og Forretningsutvikling i Storebrand Bank. Del av ledergruppen i SpareBank 1 Nordvest fra 2005 til 2008 som Direktør for Marked og Forretningsutvikling. Tidligere erfaring innen bank og revisjon. Styreerfaring fra blant annet Bølgen Invest AS, Nordic Light fotofestival, Fagskolen, Kom Trainee og Verdiskaperprisen. Er nå styreleder i Hybond Solutions og styremedlem i Kristiansund Ballklubb


Brit Marie Blekken (1965) – Surnadal 

Ansattvalgt

Brit Marie Blekken begynte å arbeide i Surnadal Sparebank i 2006. Blekken startet på sentralbordet i Surnadal Sparebank, og har senere gått videre til depot i 2010 og til økonomi i 2018. I SpareBank 1 Nordmøre skal hun jobbe innen kredittstøtte/depot. 


Øystein Aandahl (1974) – Kristiansund 

Ansattvalgt

Øystein Aandahl er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Vestfold med påbygning med deler av mastergradstudier i organisasjonsutvikling og ledelse. Aandahl jobbet som lærer og rektor i 15 år før tiltredelsen i SpareBank 1 Nordvest i 2015. Han er ansatt som kunderådgiver i PM og er hovedtillitsvalgt i Finansforbundet. 


Se også