Ansvarlige utlån: Bedriftsmarked

Hovedmål

  • Utvikle god bærekraftskompetanse, slik at vi kan gi råd til våre kunder om å ta bærekraftige valg og redusere vår ESG-risiko
  • Øke våre utlån som kvalifiserer til Grønt obligasjonsrammeverk og/eller EUs Taksonomi med 7 % årlig
  • ESG-vurdering av alle engasjement over 5 millioner kronerRedusere våre utslipp i porteføljen i henhold til Parisavtalen, mot nullutslipp i 2050

Delmål

  • Utvikle incentiv for våre kunder til å ta bærekraftige valg, og redusere egne utslipp
  • Kunder med høy ESG-risiko skal følges opp årlig

Hva er ansvarlige utlån og bærekraftsdialog for oss?

Det er gjennom våre utlån at vi har størst mulighet for å påvirke positivt, men også størst potensiell negativ påvirkning. Vi har et overordnet mål om å bidra til en bærekraftig omstilling i vårt markedsområde. For å lykkes med er vi avhengig av en god dialog med våre kunder om bærekraftig utvikling. Vi ønsker å ha god kompetanse om våre kunders viktigste bærekraftsutfordringer og muligheter, og tilby incentiver som motiverer til å ta gode valg. Vi må være innovative og se på nye måter å gjøre ting på som bidrar til mer bærekraftige løsninger.