Samfunn og kunde

Vi ønsker å skape verdier og bærekraftig utvikling for våre kunder, eiere og lokalsamfunnet - best sammen!

Samfunnsengasjement

Vårt samfunnsengasjement skal bidra til at banken skaper verdier for våre kunder, eiere og lokalsamfunnet.

Personvern og informasjonssikkerhet

Banken er avhengig av tillit. Ivaretakelsen av våre kunders rettigheter​ og SpareBank 1 Nordmøre sine plikter etter personvernregelverket er derfor​ svært viktig. 

Ansvarlige utlån: Personmarkedet

Vi ønsker å påvirke våre kunder til å spare for å redusere forbruket. Store deler av de globale klimautslippene kommer fra det private forbruket, og i kontakt med kundene skal vi bevisstgjøre og bidra til at kundene tar bærekraftige valg.

Ansvarlige utlån: Bedriftsmarkedet

Det er gjennom våre utlån at vi har størst mulighet for å påvirke positivt, men også størst potensiell negativ påvirkning.

Etisk markedskommunikasjon og salg

Det er viktig at våre produkter og tjenester er transparente og forståelige. Våre kunder skal være godt informert for å ta gode beslutninger.

Klima og miljø