Etisk markedskommunikasjon og salg

Hovedmål

  • Signere grønnvaskingsplakaten for å øke bevissthet rundt grønnvasking
  • Gjennomføre systematiske etterlevelsekontroller knyttet til markedsaktiviteter

Delmål

  • Fortsette å ha høyt fokus på etikk innen markedskommunikasjon og salg

Hva er etisk markedskommunikasjon og salg for oss?

Det er viktig at våre produkter og tjenester er transparente og forståelige. Våre kunder skal være godt informert for å ta gode beslutninger. Vi etterlever lover og regler knyttet til markedsføring og ivaretar kundens personvern.