Personvern og informasjonssikkerhet


Hovedmål

  • God kvalitet på håndtering av informasjonssikkerhet​
  • God kompetanse knyttet til personvern og informasjonssikkerhet

Delmål

  • All informasjon skal informasjonsklassifiseres​
  • Datadisiplinerklæringer skal innhentes årlig for alle ansatte​
  • Alle ansatte skal gjennomføre obligatoriske Passopp-kurs​
  • Alle e-læringer knyttet til personvern skal være gjennomført
  • ​Personvern skal være tema årlig på relevante avdelingsmøter

Hva er personvern og informasjonssikkerhet for oss?

Banken er avhengig av tillit hos våre interessenter. Ivaretakelsen av våre kunders rettigheter​ og SpareBank 1 Nordmøre sine plikter etter personvernregelverket er derfor​ svært viktig. Personvernregelverket gir sterkt vern for behandling av personopplysninger.​

Banken behandler informasjon og personopplysninger i stor skala, og det er​ en høy grad av digitalisering. Informasjonssikkerhet gjennom konfidensialitet, integritet​ og tilgjengelighet er derfor viktige føringer for vår behandling av personopplysninger.