Rapportering

Som en del av konsernets årsrapport skal aktiviteter og arbeid med bærekraft rapporters årlig. I tillegg rapporteres det internt på bærekraft i kvartalvis compliancerapport og risikorapport.       

Bærekraftsrammeverk vi rapporterer etter/skal rapportere etter når det blir gjeldende: 

  • Global Reporting Initative (GRI)
  • Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD)
  • Klimaregnskap etter GHG-protokoll EUs taksonomi
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)