Krav til leverandører

SpareBank 1 Forsikring stiller klare krav og forventninger til alle våre leverandører, både interne og eksterne.

sb1f-pensjon-ansvarlig-forvaltning

Interne leverandører og forretningspartnere

Våre interne leverandører består av bedrifter som er viktige ledd i verdikjeden vår. Et eksempel på en intern leverandør er en av våre IT-leverandører.

Vi har også forretningspartnere som leverer varer og tjenester direkte til oss. Disse aktørene har ikke leveranser som inngår i våre produkter og tjenester, og er derfor ikke en del av vår leverandørkjede. Eksempler på dette er bedrifter som leverer renholdstjenester eller drifter kantinen.

Eksterne leverandører og forretningspartnere

I SpareBank 1-alliansen, som vi er en del av, er det SpareBank 1 Utvikling som er ansvarlig for felles innkjøpsavtaler. SpareBank 1 Utvikling har gjennomført en risikovurdering av 249 eksterne leverandører. Vurderingen viser at 91 av leverandørene har noe eller økt risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Videre er 43 selskaper identifisert for ytterligere oppfølging. Eksempler på slike leverandører er selskaper som leverer IT-utstyr og konsulenter. 

Målet er ikke å avslutte avtaleforhold, men heller øke kunnskap og åpenhet gjennom engasjement og samarbeid. Det er god motivasjon å vite at det er omtrent 5,5 ganger større potensial til å redusere globale utslipp ved å påvirke leverandørkjeden enn ved å redusere direkteutslipp knyttet til energi, reise og avfall i egen virksomhet.

SpareBank 1 Utvikling forventer at leverandører og samarbeidspartnere oppfyller grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Her kan du lese mer om våre retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

SpareBank 1 Forsikring er en stor innkjøper av kapitalforvaltnings-, IKT- og støttetjenester. Vi samarbeider med leverandørene våre om å gjøre hele verdikjeden bedre. Selskapet har stor påvirkningskraft som innkjøper, og kan velge hvilke produkter og tjenester vi kjøper inn. Hensynet til bærekraft vektlegges sammen med andre faktorer når vi tar beslutninger.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den inneholder strengere krav til åpenhet og ansvarlighet for å hindre menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos selskapets forretningsforbindelser og leverandørkjeder. Loven er et resultat av høyere forventninger om at virksomheter tar større ansvar i sine verdikjeder, og den har som mål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

​​En aktsomhetsvurdering er å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i virksomheten, leverandørkjeden eller hos forretningspartnere. Her kan du lese om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger i Sparebank 1 Forsikring.  

Selskapet har utarbeidet rutiner som følge av av Åpenhetsloven. Rutinene skal sikre åpenhet om hvordan vi jobber for å hindre menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos våre forretningsforbindelser og leverandører. Ved skriftlig henvendelse har du rett på informasjon senest innen tre uker. 

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }