Ulykkesforsikring

Ulykker skjer når vi minst venter det. Ulykkesforsikringen kan ikke forhindre at noe skjer, men den kan gjøre tilværelsen litt lettere etter en ulykke.

Du kan velge å forsikre deg for mellom 100.000 og 3 millioner kroner.
Forsikringssummen utbetales ut i fra hvor varig invalid du blir etter en ulykke.
Forsikringen dekker behandlingsutgifter for opp til 5 prosent av forsikringssummen.

Priseksempel: 33 kr per mnd. ved forsikringssum 500.000 kr.


Er du medlem i et LO-forbund?

Hva dekker ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke.

Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Dekninger Ulykkesforsikring
Medisinsk invaliditet (1 - 100 %) Valgfri forsikringssum
(mellom 100.000 - 3.000.000 kroner)
Behandlingsutgifter Opptil 5 % av valgt forsikringssum
Dødsfall 50.000 kroner
Gratis helsetelefon

Hvem kan kjøpe ulykkesforsikring?

  • Du må være mellom 16 og 70 år for å kjøpe ulykkesforsikring.
  • Forsikringen varer frem til du fyller 75 år. 
  • Du kan selv velge forsikringssum mellom 100.000 og 3 millioner kroner.


Ulykkesforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du ulykkesforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Varig medisinsk invaliditet

Forsikringssummen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Hva vil det si å være medisinsk invalid? Det betyr at du har fått en skade som er varig og at du har mistet noe av den normale kroppsfunksjonen din, som for eksempel syn, hørsel eller en spesifikk del av kroppen, for eksempel en fot. 

Medisinsk invaliditet bedømmes ut fra et gradsystem fra 1 til 100 prosent. Hvor stor del av forsikringssummen som utbetales avhenger av hvilken invaliditetsgrad skaden gir. For eksempel vil en invaliditetsgrad på 20 prosent gi deg en utbetaling på 20 prosent av forsikringssummen. Forsikringen dekker fra 1 til 100 prosent ved hvert skadetilfelle. Utbetaling ved medisinsk invaliditet går til forsikringstaker, som er den personen som har kjøpt forsikringen.

Forsikringen dekker også behandlingsutgifter opp til 5 prosent av forsikringssummen. Og ved dødsfall som følge av ulykke, utbetales 50.000 kroner til etterlatte.


videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

Helsetelefonen er gratis for deg med personforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg med det meste.

Tjenesten er åpen døgnet rundt, hele året.


meld skade ulykkesforsikring ikon

Har du vært utsatt for en ulykke eller skade

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.