Hvilke forsikringer gir utbetaling ved dødsfall?

Det finnes flere forsikringer som gir utbetaling til dine etterlatte ved dødsfall. I motsetning til skadeforsikringer utbetales beløpet uavhengig av hvor mange forsikringer du har. 

Livsforsikring
Den vanligste dødsfallsforsikringen er livsforsikring. Der velger du hvilken forsikringssum som skal utbetales ved dødsfall, slik kan de etterlatte kan betale ned gjeld og beholde for eksempel hus, bil og hytte om du dør. 

Gruppelivsforsikring
En gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring hvor arbeidsgiveren din betaler og velger forsikringssum.

Reiseforsikring
Reiseforsikringen har også en dekning for dødsfall. Forsikringen gir en utbetaling* til de etterlatte hvis noen i familien dør i ulykke. Reiseforsikringen har også dekning for hjemreise ved dødsfall eller alvorlig sykdom i din nærmeste familie.

Yrkesskadeforsikring
Yrkesskadeforsikring er en forsikring alle arbeidstakere er lovpålagt å kjøpe for sine ansatte. Hvis du dør som følge av yrkesskade vil forsikringen gi utbetaling til de etterlatte. Yrkesskadeforsikringen kan også utvides med fritidsulykkeforsikring som gir utbetaling ved dødsfall utenom arbeidet.

Barneforsikring
Hvis et barn dør mottar foreldrene en engangsutbetaling* fra barneforsikringen. Hvis en av de foresatte dør betaler forsikringsselskapet barneforsikringen frem til barnet blir 20 år.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen gir også en utbetaling* ved dødsfall som følge av ulykke, til de etterlatte. 

LOfavør Grunnforsikring
Er du medlem av et LO-forbund kan du ha LOfavør Grunnforsikring inkludert i medlemskapet. Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp* etter død i familien. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.
 

*utbetalingen er ofte veldig lav sammenlignet med utbetalingen fra en livsforsikring eller gruppelivsforsikring. Se vilkår for forsikringssummer og detaljer.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }