Livsforsikring utbetaling

Utbetalingen fra en livsforsikring er den summen forsikringstaker valgte da hen kjøpte forsikringen. Men hvor mye er det, og hvem får utbetalingen?

Allerede kunde? Logg inn å se hvilken utbetalingssum som er valgt.

Hvem skal ha utbetalingen?

Utbetalingen fra en livsforsikring er en skattefri engangsutbetaling. Summen er den som ble valgt da forsikringen ble kjøpt eller det som står i avtalen. Utbetalingen går til arvtakerene som har krav på utbetalingen, med mindre det står noe annet i avtalen (kalt begunstigelse).

Samboer eller barn?

Er du gift? Da er det ektefellen din som får utbetalingen. Hvis ikke, utbetaler vi til arvingene dine, etter arveloven eller testamentet ditt. Vil du at samboeren din skal få utbetalingen, må du gi oss spesielt beskjed om dette.

Du kan også velge at andre skal motta utbetalingen fra din livsforsikring, men da må du gi oss spesielt beskjed om hvem som skal få den. Du kan dele beløpet på flere ved å legge til flere personer. Dette gjør du enten når du kjøper forsikringen, eller du kan endre når du ønsker. Da vil dette stå i forsikringsavtalen under begunstigelse. Denne måten å fordele på er vanlig dersom man har samboer.
 

meld skade livsforsikring ikon

Har noen i nærmeste familie gått bort?

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 

Inntektene reduseres mer enn utgiftene

Visste du at hvis en av familiens forsørgere dør, reduseres familiens utgifter med 20 %, mens inntektene ofte reduseres med mye mer?


Gratis helsetelefon

Helsetelefonen er en døgnåpen og gratis helsetjeneste, som er inkludert i alle våre personforsikringer.

helsetelefon

Hva lurer andre på?