Fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Aksjesparekonto blir beskrevet som en skattegave du ikke bør gå glipp av. Her kan du lære mer om fordelene og ulempene med aksjesparekonto.

Aksjesparekonto er en god og langsiktig sparemåte med skattefordeler. Kontoen er gratis å opprette, og du kan samle sparingen din for aksjer og aksjefond i aksjesparekontoen. I tillegg får du full oversikt over sparingen i mobilbanken og nettbanken.

Aksjesparekonto har flere fordeler, men også noen ulemper. 

Fordeler med aksjesparekonto

  • Du kan samle aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis på kontoen.
  • Kontoen gir deg frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt.
  • Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten å utløse skatt – du må først skatte når du velger å ta ut gevinsten.
  • Over tid kan du opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel.
  • Du opparbeider deg årlig skjermingsfradrag i aksjesparekontoen.
  • Det er ingen gebyrer for å opprette aksjesparekonto. Prisene for fondet er det samme om du sparer i aksjesparekonto eller i fond.

Ulemper med aksjesparekonto

  • Du kan ikke spare i rentefond og kombinasjonsfond i aksjesparekonto – du kan bare kjøpe enkeltaksjer og aksjefond.
  • En aksjesparekonto kan bare inneholde aksjefond med en aksjeandel på mer enn 80 prosent.
  • Har du fond eller aksjer med urealisert tap, må du gjøre en vurdering om det skal stå i eller utenfor løsningen.

Ofte stilte spørsmål

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer