Bærekraftige fond

Grønne fond

Se sparepengene dine vokse i fond som har fokus på bærekraft. I fondsoversikten får du oversikt over bærekraftige fond.

Merkingen viser deg hvor grønt du sparer

Bryr du deg om hvordan pengene dine blir investert, og at pengene investeres i bærekraftige selskap? Fondene i fondsoversikten er merket med en karakter fra A til F og tilhørende bærekraftscore. Scoren viser hvordan selskapene har dokumentert det arbeidet de gjør med bærekraft gjennom ansvarlig eierskap, samfunnsnyttige investeringer eller eksklusjon.

  • Vi anbefaler fond som har fått merket A, B og C

Hvordan bestemmes bærekraftscoren og hvor finner jeg den?

Det er utarbeidet et spørreskjema som alle fondsforvaltere må svare på for å kartlegge fondenes ESG-forhold. Svarene hentes inn årlig og er med på å bestemme bærekraftscoren.

Merkeordningen skal vise fondenes karakter for bærekraft, basert på poenggivning. Et fond kan få til sammen fem poeng, på de tre kriteriene: negativ screening, positiv screening og aktivt eierskap

Fondene får deretter en karakter fra A til F, basert på hvor mange poeng som er oppnådd. Et fond med karakter A eller B er vurdert mer bærekraftig enn et fond med karakter C.

Arbeidet med merkingen av fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbanken er foretatt av nøytral tredjepart: The Governance Group. 

A: Utmerket (5 av 5 poeng)
Fondet får toppscore på aktivt eierskap og på utelukkelse av sektorer. Fondet får også poeng for investering i samfunnsnyttige selskaper. 

B: Veldig bra (4 av 5 poeng)
Fondet får toppscore på aktivt eierskap og på utelukkelse av sektorer, men mangler et poeng på samfunnsnytte.

C: Bra (3 av 5 poeng)
Fondet scorer jevnt over godt på aktivt eierskap og på utelukkelse av sektorer.

D: Nokså bra (2 av 5 poeng)
Fondet ivaretar aktivt eierskap og/eller utelukkelser av sektorer.

E: Noe mangelfullt (1 av 5 poeng)
Fondet får kun ett poeng enten på aktivt eierskap eller utelukkelse av sektorer.

F: Ingen poeng (0 av 5 poeng)
Fondet får ingen poeng i kategoriene aktivt eierskap, utelukkelse av sektorer eller samfunnsnytte. Kan også bety at fondsleverandøren ikke har besvart undersøkelsen om hvordan de arbeider med bærekraft.

Arbeidet med merkingen av fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbanken er foretatt av nøytral tredjepart: The Governance Group. 

Et fond som driver med "negativ screening" betyr at de fjerner enkelte selskaper som ikke er ønsket, for eksempel selskaper som driver med miljøødeleggelser, våpenproduksjon eller korrupsjon.

Utgangspunktet er at alle fond skal utelukke selskaper som investerer i kontroversielle våpen. Dersom dette ikke er på plass gis det 0 poeng.

For å oppnå maks poengsum i denne kategorien (to poeng) må fondet i tillegg utlukke selskaper som: 

  • bidrar til alvorlig miljøskade.
  • fører til uakseptable nivåer av klimagasser.
  • er involvert i alvorlige brudd på menneskerettigheter.
  • er involvert i korrupsjon.
  • får vesentlige deler av sine inntekter, eller baserer vesentlige deler av sin virksomhet fra termisk kull.

Arbeidet med merkingen av fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbanken er foretatt av nøytral tredjepart: The Governance Group. 

Et fond som driver med "positiv screening" betyr at de velger selskaper som jobber godt med bærekraft, for eksempel med fornybar energi, eller som har prioriteringer som er positive for miljøet, mennesker, eller andre former for god bærekraftstenking. 

Gjennomfører fondsforvalteren positiv seleksjon av selskaper basert på samfunnsnyttige, ikke-finansielle forhold, oppnår fondet beste poengsum i denne kategorien, som er ett poeng.

Arbeidet med merkingen av fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbanken er foretatt av nøytral tredjepart: The Governance Group. 

Aktivt eierskap handler om forvalters rolle og engasjement på vegne av fondet.

Her kan en fondsforvalter få inntil to poeng.

  • Fond som utøver aktivt eierskap, ivaretar selskapenes bærekraftspørsmål og benytter sin stemmerett aktivt på alle generalforsamlinger. 
  • Fond som ivaretar aktivt eierskap er åpne om avstemmingsprosesser, inkludert resultatene. Det er også en forventning om at rapporter fra generalforsamlinger skal offentliggjøres.

Arbeidet med merkingen av fondene du får kjøpt i nettbanken og mobilbanken er foretatt av nøytral tredjepart: The Governance Group. 

Når du velger fond i fondsoversikten får du opp relevant informasjon om fondet. I tillegg til nøkkelinformasjon og prospekt finner du informasjon om bærekraft og bærekraftscore. 

ODINs bærekraftige fond

ODIN er en ledende fondsforvalter som investerer i bærekraftige kvalitetsselskaper. Fondene består av godt etablerte selskaper som påvirker bærekraft på en positiv måte.

ODIN påvirker selskapene aktivt til å ta enda mer bærekraftige valg. 

Les mer om bærekraftige investeringer i ODIN

ODIN er et datterselskap i SpareBank 1 Forvaltning. ODIN skal opptre i tråd med retningslinjer som SpareBank 1 stiller til sin verdipapirdistribusjon.


ESG - mer enn bare grønne fond!

ESG er en forkortelse for Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) og handler i praksis om hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring. ESG handler om alt fra hvitvasking, korrupsjon, styresammensetning og utslipp, til sikkerhet og rettigheter for ansatte.


Hva lurer andre på?Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no