Huseieransvar

Huseieransvar dekker det rettslige ansvaret en eier, leier eller bruker av en eiendom kan få for skade på tredjeperson og tredjepersons ting.

eldre kontorbygg med huseieransvarsforsikring
Dekker juridisk bistand til å avklare erstatningsansvaret.
Dekker både sakskostnader og evt. erstatningsbeløpet ved en rettsak.

Hva er huseieransvar?

I rollen som huseier bærer man ansvaret dersom mangelfullt tilsyn eller vedlikehold av bygningen forårsaker en skade. Huseieransvar dekker det rettslige erstatningsansvaret du som eier eller bruker av en bygning eller lokale, kan komme i ovenfor en tredjepart.

Huseieransvar er en ansvarsforsikring som er aktuell for deg som enten eier, leier, bruker eller forvalter næringsbygg, boligbygg eller landbruksbygg. Dekningen er en del av bygnings-, produktansvars- og bedriftsansvarsforsikringene, men kan også kjøpes som en egen forsikring.
 


kontorbygg og boligbygg med huseieransvar

Hva dekker huseieransvar?

Dersom det mottas et erstatningskrav for en skade, dekker forsikringen både kostnader til å avklare ansvaret, og et eventuelt erstatningsbeløp.

Dekninger Huseieransvar
Rettslig erstatningsansvar for skade på person eller ting
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade
- Hjelp ved rettslig prosess
Sakskostnader ved en rettsak

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale. 


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du allerede huseieransvarsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }