Borettslag- og sameieforsikring

Borettslag- og sameieforsikring (boligbygg) er skreddersydd drift og bygninger tilknyttet borettslag og sameier. 

Privatperson? Da trenger du innboforsikring.

et obos borettslag med forsikring, grønne hekker og trær foran en blå himmel
Forsikringen dekker tap av husleie ved skade.
Garantert hjelp 24 timer i døgnet.
Dekning av vannskade som følge av utett våtrom eller utett tak.

Hva dekker sameiet og
borettslagets forsikring?

Boligbyggforsikringen er mye mer enn bare borettslagets eller sameiets «husforsikring». Du kan velge mellom tre ulike dekninger – fra brannforsikring til toppdekningen. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer og forsikringssummer som vi tilpasser ut ifra deres behov.

barn spiller fotball i et obos borettslag
Dekninger Topp Standard Brann
Brannskader
Naturskader (skred, storm, flom m.m.)
Yrkesskade på ulønnet arbeidskraft
Vannskader  
Tyveri- og hærverksskader  
Snøtyngde og takras  
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (sanitærporselen)  
Svikt i bygningens bærende konstruksjon  
Hageanlegg  
Huseieransvar  
Ulykke med dugnadsdeltakere og barn under 12 år på lekeplass  
Husleietap  
Riving og rydding  
Offentlige bestemmelser (kalt påbud)  
Redskap og løst tilbehør til bygningen, inkl. gressklipper (inntil 10 km/t) Inntil 750.000 Inntil 300.000  
Bærekraftig gjenoppbygning etter «BREEAM-standard»  
Styreansvarsforsikring    
Vannskade på grunn av utett tak (følgeskader    
Kunst/utsmykning    
Maskinskade    
Rettshjelp    
Kriminalitet    
Kunstnerisk utsmykning    
Tap av gass, vann eller annen væske    
Skadedyr    
Veggedyr og kakerlakker    
Skader etter håndverkerfeil, i inntil 10 år    

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du forsikring for borettslag og sameie hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for ditt borettslag/sameie.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter borettslagets eller sameiets behov.

Hva er IPID?

 


NYHET: Dugnadsveileder for borettslag og sameier

Når dere skal planlegge en dugnad kan det være vanskelig å vite hvilke oppgaver dere bør prioritere. For å hjelpe dere litt på veien, har vi laget en dugnadsveileder.

dør med nøkkel står åpen

Egenandel

Hvis eiendommen har installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann ved ekstremnedbør, trekkes det ikke egenandel ved overvannskader. Slike tiltak er oppsamling av vann i tanker og magasiner, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).

Tilfeller som øker egenandelen er: snøtyngde/snøpress, vannlekkasje fra varmtvannsbereder eldre enn 20 år og gjentatte vannskader av samme årsak på samme bygning innenfor 24 måneder.

Boligsjekken

Boligsjekken er et fint verktøy for deg som bor i borettslag eller sameie. Bruk boligsjekken til å kartlegge og få oversikt over risikoer. Slik kan du bidra til å forebygge skader og gjøre sameie/borettslaget tryggere for alle.

Har du hatt uhell eller skade?

Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }