Profesjons-ansvarsforsikring

Profesjonansvarsforskring dekker rettslig erstatningsansvar for skade som påføres en tredjepart og dekker erstatningansvaret du kan pådra deg som arkitekt, ingeniør eller teknisk konsulent.

en teknisk konsulent med forsikring ser over tegninger
Dekker juridisk bistand ved avklaring av rettslig erstatningansvar.
Dekker erstatningskrav.
Er en økonomisk sikkerhet for bedriften din.

blyant illustrerer profesjonsansvarsforsikring

Hva dekker profesjonsansvarsforsikring?

Profesjonansvarsforsikring er en forsikring som dekker formuesskade, personskade og tingsskade. Forsikringen er viktig for bedrifter som prosjekterer, rådgir, tegner eller designer.

Oversikten er forenklet. Se vilkår for detaljer.

Dekninger Profesjonsansvar
Arbeidsgiveransvar
- Ansvar for skade som ansatte påfører tredjepart
Formueskade
- Erstatningsansvar for økonomiske tap
Huseieransvar
- Skade som bedriften (som eier, leier eller bruker av eiendom) blir ansvarlig for.
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade.
- Hjelp ved rettslig prosess.

Egenandel
 
Standard egenandel varierer med hvordan type virksomhet som skal forsikres.  


Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale.

Hva er profesjonsansvar?

Prefesjonsansvar er erstatningansvar som en bedrift kan pådra seg som følge av en skade påført en tredjepart (kunde, leverandør eller andre utenforstående) som skjer hvis bedriften gjør feil eller glemmer noe mens de gjør en jobb de har påtatt seg.

Eksempel på skade
En rådgivende ingeniør hadde påtatt seg å beregne bæreevnen for en bro. Bæreevnen ble beregnet feil og broen kollapset, noe som førte til at bedriften ble ansvarlig for skade på andre sine ting og personer.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede profesjonsansvarsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }