Hvordan godkjenner jeg timer?

Registrerte timer må godkjennes av teamleder for å kunne overføres til en lønnskjøring. Om personene ikke er satt opp i et team, vil innsendte timer godkjennes automatisk.

Det finnes to måter å godkjenne timer på: Gjennom godkjenningsfunksjonen, eller direkte fra timeregistrering. Å godkjenne via godkjenningsfunksjonen er raskere, men via timeregistrering får du en mer detaljert visning med mulighet til å redigere registrerte timer.

Godkjenne via godkjenningsfunksjonen

1. Gå til Annet i venstremenyen og Godkjenninger og oppgaver. Velg fanen for Godkjenninger. Her kan du godkjenne eller avvise timelisten. Hvis du avviser vil ikke timelisten bli låst, og personen kan endre timene. 


Godkjenne timer via timeregistrering

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timebrukere. Klikk på aktuell person og Rediger timer.


2. Gå til fanen Godkjenning. Dersom du er teamleder for flere team, velger du riktig team i nedtrekkslisten. Klikk på aktuell person som du skal godkjenne timer for.


3. Innsendte uker vil ha status Tildelt. Ved å klikke på de tre kulepunktene til høyre får du fire valg: Godkjenn, Avvis, Vis tildelingsstatus og Nullstill innsending for denne uken. Ønsker du en detaljert oversikt over timene en gitt dag, klikker du på ruten som indikerer timetallet for denne dagen. 


4. Har du valgt å se detaljene for en gitt dag, vil følgende vindu åpne seg. Herfra kan du redigere timene for denne dagen.