Hvordan håndterer jeg innbetalinger uten match?

Innbetalinger som ikke kan matches av systemet må håndteres manuelt.

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Innbetalinger. Klikk på fanen Innbetalt ingen match

Du ser nå en liste over innbetalinger som systemet har ført automatisk på hovedbokskonto for bank, men som ikke har blitt matchet. Disse blir derfor ført mot en interimskonto, vanligvis konto 2996. Du kan endre mellomkonto for innbetalinger under Bankinnstillinger.


2. Klikk på de tre prikkene tilhørende en innbetaling for å håndtere den manuelt.

Du kan føre innbetalingen direkte mot en faktura, kunde, leverandør eller hovedbokskonto. Følgende valg vil endre statusen til Innbetalt og bokført:

  • Velg faktura manuelt: Velg dette alternativet hvis du vet hvilken faktura innbetalingen gjelder for.
  • Velg kunde manuelt: Velg dette alternativet hvis du kun vet hvilken kunde innbetalingen kommer fra.
  • Velg leverandør manuelt: Velg dette alternativet hvis du ønsker å føre innbetalingen mot en bestemt leverandør.
  • Velg hovedbokskonto manuelt: Velg dette alternativet hvis du ønsker å føre innbetalingen direkte mot en hovedbokskonto.

Hvis du ikke ønsker å føre innbetalingen mot en faktura, kunde, leverandør eller hovedbokskonto, eller vil utføre andre handlinger, velger du et av følgende alternativer:

  • Lag regel for betaling uten match: Her kan du opprette en regel for innbetalingen og lignende innbetalinger slik at fremtidige innbetalinger blir korrekt ført automatisk av programmet. 
  • Krediter bilag på betaling: Velg dette alternativet hvis du ønsker å kreditere hele innbetalingsbilaget.
  • Endre status til bokført og betalt: Dette valget vil endre statusen på innbetalingen til Bokført og betalt. Merk at dette ikke vil endre kontoen bilaget er ført mot.


Vi anbefaler å håndtere innbetalinger uten match som vist ovenfor, og ikke korrigere direkte på bilaget. Hvis det gjøres korrigeringer direkte på bilaget, vil betalingene ikke automatisk flyttes til Betalt og fullført. Hvis du likevel har korrigert bilaget manuelt og betalingen er matchet mot riktig kunde/faktura/hovedbokskonto, kan du velge Endre status til bokført og betalt fra nedtrekkslisten.