Hvordan viser jeg skjulte innbetalinger?

Avhengig av bankinnstillinger og bokføringsregler kan du oppleve at enkelte innbetalinger via autobank ikke vises som verken Innbetalt og bokført eller Innbetalt ingen match, men ligger som skjulte innbetalinger under sistnevnte.

Gå til Innbetalinger i venstremenyen og klikk på fanen Innbetalt ingen match. Sett hake ved Vis skjulte betalinger for å få en oversikt over disse.

regnskapsprogram-bokforingsregler-1

Den vanligste årsaken til skjulte innbetalinger er en standard bokføringsregel som aktiveres med regelen Ignorer betaling.Du kan fritt endre standardregelen, men den aktiveres bare når alle kriteriene i regelen er oppfylt. I eksemplet over innebærer dette at en innbetaling har kommet inn uten å ha oppgitt KID, fakturanummer eller Ekstern konto fra. Da vil innbetalingen bli ignorert/skjult i henhold til denne regelen. Hvis du ønsker å behandle slike føringer manuelt, kan du endre regelen til for eksempel Bokfør uten match.


Som et alternativ eller en overstyrende innstilling til bokføringsreglene, kan du gå til Innstillinger i toppmenyen og velge Bank. Klikk på Bankinnstillinger og sett hake ved Bokfør kun innbetalinger som matcher.


I praksis vil denne innstillingen automatisk skjule eller forkaste alle innbetalinger som systemet ikke klarer å matche mot en salgsfaktura. Hvis du vil behandle føringer uten match selv, kan du fjerne avhukingen herfra, men husk at bokføringsreglene fortsatt kan skjule innbetalingen hvis de ikke er satt opp slik du ønsker.

Skjulte innbetalinger kan ikke korrigeres eller endres på andre måter. Ønsker du å behandle disse føringene på nytt, må du laste inn bankfilen manuelt ved å gå til Innbetalinger og bruke funksjonen Hent og bokfør innbetalingsfil. Manuell opplasting av innbetalinger vil overstyre eventuelle bokføringsregler, men vi anbefaler likevel at du endrer reglene slik du ønsker før du foretar manuell opplasting.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }