Hvilken forsikring dekker barn som blir skadet i barnehage/skole?

Når barn skader seg i barnehagen, på skolen eller fritidsordning dekkes de av institusjonens kollektive ulykkesforsikring. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter etter ulykkesskade (lege, tannlege, fysioterapeut o.l. som ikke dekkes av folketrygden) og død.

Les mer om kollektiv ulykkesforsikring barn.
 

Har du barneforsikring kan du også være dekket av ulykkesdekningen i denne.


Se også: