Hva er ménerstatning?

Ménerstatning er erstatningen man kan ha krav på ved varig medisinsk mén som følge av sykdom eller ulykke som har skjedd i arbeid eller fritid.

Har du fått påvist varig medisinsk invaliditet kan du ha krav på ménerstatning både fra folketrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid. Ménerstatning regnes ut ifra graden av medisinsk invaliditet (invaliditetstabell), og varierer fra din alder og hvilken forsikring arbeidsgiver har valgt for deg.

Alle bedrifter med ansatte er pålagt å ha yrkesskadeforsikring på de ansatte. Denne kan også utvides med forsikring for annen sykdom og fritidsulykkesforsikring.

Les mer om ménerstatning.
 

Les også: