Er jeg dekket av forsikringen på hjemmekontor?

Yrkesskadeforsikringen dekker deg også når du jobber fra hjemmekontor, så lenge skaden kan defineres som en yrkesskade

En yrkesskade må ha skjedd i arbeidstiden mens den ansatte utførte oppgaver for arbeidsgiveren, enten på eller utenfor fast arbeidssted. Dette betyr at du ikke vil være dekket dersom skaden skjer under en pause fra arbeidet, for eksempel mens du henger opp tøy eller raker løv i hagen.

Hjemmekontor i utlandet
Yrkesskadeforsikringsloven gjelder som utgangspunkt også for arbeidstakere som jobber i utlandet. Dette kan for eksempel være ansatte som har hjemmekontor fra et hotell eller en leilighet. Forsikringen dekker utgifter på grunn av skade med utgangspunkt i at skaden skjer i Norge, hvor det offentlige tar seg av kostnader i akuttfasen (for eksempel syketransport og sykehusopphold). Hvis skaden skjer i utlandet, vil ikke det offentlige nødvendigvis dekke kostnader i akuttfasen. Ansatte som reiser utenlands i jobbsammenheng eller som har hjemmekontor fra utlandet bør derfor ha en bedrifts-reiseforsikring, slik at de er sikret god og trygg hjelp i akuttfasen.

Langvarig hjemmekontor
Når bruken av hjemmekontor ikke er å anse som kortvarig og tilfeldig, gjelder det en egen forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Langvarig hjemmekontor refererer der til en situasjon hvor du jobber fra hjemmekontor på fast basis, over en lengre periode. Kravene inkluderer blant annet at den ansatte må ha en egnet arbeidsplass og verneutstyr, at arbeidsmiljøet må være tilfredsstillende og at det må være avtalt i arbeidsavtalen om hjemmekontor, med informasjon om blant annet omfang og arbeidstid.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }