Reiseforsikring bedrift

Reiseforsikring for bedrifter som har ansatte som reiser i jobben. Kan utvides til å inkludere fritidsreiser og familien.

Kjøper du reiseforsikring nå, gjelder ikke  avbestillingsforsikringen for reiser som allerede er kjøpt.

dame på jobbreise med trillekoffert på vei til toget
Forsikringen dekker bedriftens ansatte på jobbreiser.
Kan utvides til å gjelde fritidsreiser for den ansatte og familien.
Garantert hjelp 24 timer i døgnet og ingen egenandel.

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikring for ansatte dekker reiser i forbindelse med jobben. Den ansatte får blant annet dekninger for tyveri, ulykke, sykdom, leiebil, bagasje, verdisaker og avbestilling.

Forsikringen kan utvides til å gjelde på fritiden, samt hele familien til den ansatte.


Dekninger Reiseforsikring bedrift
Når gjelder forsikringen: Forsikringen gjelder for tjenestereiser mellom hjem og fast arbeidssted,
reiser i forbindelse med møter, seminarer eller konferanser.
Kan utvides til også å gjelde ferie- og fritidsreiser.
Hvem gjelder forsikringen for: • Forsikringstaker.
• Familie inkl. barn under 21 år – hvis avtalt.
Reisens varighet: Inntil 70 dager.
Kan utvides til å gjelde i 90, 120 eller 180 dager.
Sykdom på reise: Ubegrenset erstatningssum.
Avbestilling***: Ubegrenset erstatningssum.
Transport hjem: Ubegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer): Ubegrenset erstatningssum.
Forsinket oppmøtetid: Ubegrenset erstatningssum.
Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting Inntil ​6.000 kr per person.
Forsinket bagasje ved utreise: Inntil 5.000 kr per person (min. 4 timer/ingen tidskrav ved jobbreiser).
Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom: Inntil 150.000 kr (per skadetilfelle).
Avbrutt reise: ​Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil 2.000 kr per person/døgn).
Engangsutbetaling ved ​​ulykke/død***
Alder 0-20/20-70/70-75*
700.000(150.000)/500.000/100.000 kr
Bagasje (reisegods): ​Ubegrenset samlet sum**.
Verdisaker: Inntil 40.000 kr samlet per skadetilfelle.
Øvrige gjenstander: Inntil 40.000 kr per enkeltgjenstand.
Egenandel leiebil:

Ubegrenset (iht. kontrakt for personbil).

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Ting som tilhører arbeidsgiver (tjenestereise) Inntil 40.000 kr
Erstatningsreise ved sykdom/ulykke (tjenestereise) Inntil 20.000 kroner (hvis kollega fra samme selskap må avløse forsikrede)
Egenandel: Ingen.

*Ulykke: Dekningen opphører etter fylte 75 år. **Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår. ***Ulykke og avbestilling kan tas ut etter særskilt avtale.

Privatperson? Se reiseforsikring her


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede reiseforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.