Bil, båt, andre kjøretøy, ikon

Trafikkforsikringsavgift (TFA)

(tidligere kalt årsavgift/veiavgift)

I 2018 ble årsavgiften døpt om til Trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten. Det er forsikringsselskapene som krever inn avgiften, sammen med betalingen av kjøretøyforsikringen.
 

Hva er trafikkforsikringsavgift (TFA)?

Trafikkforsikringsavgift er det som tidligere het veiavgift/årsavgift. Det er regjeringen som har bedt forsikringsselskapene om å fakturere veiavgiften/årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen, for å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader.

Trafikkforsikringsavgiften vil stå som en egen linje på forsikringsavtalen din slik at du ser hva du betaler i forsikringspris og hva som er avgift til staten.

Er du kunde i SpareBank 1 får du dette på fakturaen din.
 

Trafikkforsikringsavgift for elbil o.l.

Fra 1. mars 2021 fikk også elbiler og el-motorsykler trafikkforsikringsavgift (årsavgift/veiavgift). Dette gjelder også hydrogendrevet bil og motorsykkel.

Fra 1. mars 2022 ble trafikkforsikringsavgiften for elbil den samme som for vanlig bil (bensin eller diesel med partikkelfilter).

Mann som har betalt trafikkforsikringsavgift åpner døra på bilen sin

Priser/satser 2023

Nedenfor ser du liste over døgnsatsene på avgiften for de forskjellige kjøretøygruppene. Døgnsatsen bestemmes årlig av Stortinget.

Sist oppdatert 06.02.2023

Kjøretøy Før
28.2.2022
F.o.m 
1.3.2022
   t.o.m
28.2.2023
Etter 
1.3.2023
Bil og buss (diesel uten partikkelfilter) 9,80 kr 9,57 kr 9,84 kr (3592 kr*)
Bil og buss (bensin eller diesel med partikkelfilter) 8,40 kr 8,15 kr 8,38 kr (3059 kr*)
Motorsykkel (diesel, bensin eller elektrisk) 5,85 kr 5,93 kr 6,10 kr (2227 kr*)
Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere 1,36 kr 1,38 kr 1,42 kr (518 kr*)
Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører 0 kr 0 kr 0 kr
Bil (elektrisk, hydrogen eller brenselcelle) 5,85 kr 8,15 kr 8,38 kr (3059 kr*)
Elektrisk moped, traktor, buss, taxi, motorredskap, snøscooter med flere.
Med hydrogen og brenselcelle.
1,36 kr 1,38 kr 1,42 kr (518 kr*)

*døgnsatsen x 365 dager = pris per år


Hva betyr endringen for deg?

Det er Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn trafikkforsikringsavgiften på vegne av staten.

Omleggingen gir deg større fleksibilitet. Fra før betalte du årsavgiften i en stor sum én gang i året. Trafikkforsikringsavgift blir fordelt på samme måte som betalingen av forsikringen din. Har du fordelt forsikringen på 12 måneder, vil også avgiften fordeles månedlig

Har du satt en beløpsgrense på AvtaleGiroen din? Husk å endre denne til det nye beløpet slik at betalingen kan trekkes som før. Se hvordan du gjør det her.

Gebyr på uforsikrede kjøretøy

Husk at alle kjøretøy som har skiltene på skal ha ansvarsforsikring. Nå får bileiere gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag bilen er uforsikret, så det er lurt å huske på forsikringen.


Hva lurer andre på?

Hva er Trafikkforsikringsavgift?

 • Trafikkforsikringsavgift til staten er avgiften som erstattet årsavgiften for kjøretøy i 2018. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten.

  Trafikkforsikringsavgiften gjelder alle kjøretøy med tillatt totalvekt opptil 7.500 kg som skal ha ansvarsforsikring.

  For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7.500 kg eller mer, må det betales må det betales vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift på slike kjøretøy.

 • Trafikkforsikring er den lovpålagte, obligatoriske ansvarsforsikringen du må ha på et kjøretøy.

 • Ansvarsforsikring er den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy.

Hva skjer hvis...

 • For kjøretøy som veier 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale Trafikkforsikringsavgift til oss for slike kjøretøy.

 • Trafikkforsikringsavgift skal betales samtidig som du betaler forsikring på de kjøretøyene du eier. Har du en felles faktura for alle kjøretøyene du eier, betales Trafikkforsikringsavgift samtidig for disse kjøretøyene.

 • Når du selger kjøretøyet, trenger du ikke lenger forsikring. Forsikringen vil automatisk avsluttes fra den dagen Statens Vegvesen registrerer melding om eierskifte (salgsmelding). Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

  Merk deg at: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift til sitt forsikringsselskap for resten av året.

  På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis ikke salgsmeldingen er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle fremtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

 • Dersom du har avregistrert kjøretøyet hos Statens vegvesen, får vi melding om dette og avslutter forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

 • Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at du har vraket kjøretøyet. Viktig: For at du skal slippe krav om forsikring og trafikkforsikringsavgift, må skiltene leveres inn til Statens Vegvesen.

 • Når du har meldt et kjøretøy stjålet til politiet skal du ikke betale forsikring, frem til kjøretøyet eventuelt blir funnet igjen. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

 • Dersom du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og da blir forsikringen automatisk sagt opp. Da slipper du også å betale Trafikkforsikringsavgift.

Om betaling

 • Trafikkforsikringsavgiften betales samtidig som du betaler forsikringen din. Betaler du forsikringen hver måned, skal du også gjøre det samme med trafikkforsikringsavgiften. Betaler du forsikringen din en gang i året, betaler du avgiften en gang i året.

  Se våre betalingsfrekvenser

 • Størrelsen på trafikkforsikringsavgiften fastsettes av Stortinget hvert år.

  Tabellen over viser satsene som sist ble vedtatt i statsbudsjettet.

 • Trafikkforsikringsavgiften ble endelig vedtatt i statsbudsjettet i 2018.

 • 2017 var siste året du betalte årsavgift på vanlig måte til staten. Samtidig startet enkelte forsikringsselskap innkreving av trafikkforsikringsavgift for 2018 i forbindelse med innkreving av betalingen av forsikringen for forsikringsåret ditt som gikk fra 2017 og inn i 2018.

  Dersom du har valgt betalingsfrekvens på en gang i året, vil du betale inn trafikkforsikringsavgift for hele året ved hovedforfall.

 • Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller prisen på forsikringen. Det er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikring. Trafikkforsikringsavgiften er avhengig av hvilken type kjøretøy du har. Trafikkforsikringsavgiften blir også den samme uansett kjørelengde, slik årsavgiften er nå.

 • Dersom du ikke betaler forsikringen din eller Trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringen og sende kravet til inkasso. Du vil også starte å få dagsbøter av trafikkforsikringsforeningen for hver dag kjøretøyet ditt er uforsikret.

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet og det er registrert.

  Dersom du ikke bruker kjøretøyet ditt, kan du avregistrere kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift. Det kan likevel hende at du ønsker lagringsforsikring (brann- og tyveriforsikring).

 • Kjøretøy som er over 30 år, regnes som veterankjøretøy, og skal også betale Trafikkforsikringsavgift. Denne summen er lavere enn for vanlige kjøretøy. Ta kontakt dersom du har fått krav om høyere Trafikkforsikringsavgift enn du mener du bør ha.

 • Dersom du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet ditt er i, må du henvende deg til Statens vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av Trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder og oppdaterer disse opplysningene.

 • Det er ingen lovpålagt ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og derfor heller ingen trafikkforsikringsavgift.

 • Trafikkforsikringsavgiften er en fast avgift til staten, og den er uavhengig av prisen på forsikringen. Avgiften påvirkes ikke av endringer i selve prisen på forsikringen, enten det er endringer i bonus, kjørelengde eller andre prispåvirkninger.

Bytte forsikringsselskap?