høreapparat forsikring ikon øre lyd

Høreapparat-forsikring

Innbo- eller reiseforsikring kan dekke høreapparatet i visse tilfeller, men hvis du ønsker dekning for alle typer hendelser må du ha en egen verdisakforsikring på høreapparatet.

Du er dekket mot uhell, tap, tyveri og skader på høreapparatet.
Lav egenandel hvis du skulle være uheldig.
Vi har også de mest fornøyde og lojale forsikringskundene, ifølge Norsk kundebarometer.

Hvilke forsikringer dekker høreapparat?

Reiseforsikringen dekker høreapparatet utenfor hjemmet, mens innboforsikring dekker høreapparatet i hjemmet, og i Norden (hvis du har det på deg). Med egen verdisakforsikring på høreapparatet er du ekstra godt dekket, i hele verden.

Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Dekning Reiseforsikring Innboforsikring

Høreapparat-forsikring

(Verdisakforsikring)

Tyveri
Brann
Vannskade  
Uhell   *
Mistet/tapt Kun som innsjekket bagasje  
Egenandel Ingen 4.000 kr 1.000 kr
Maksimal erstatningssum 40.000 kr** 300.000*** Full erstatning

*Gjelder kun Topp Innboforsikring (innenfor Norden), men dekningsomfang er begrenset sammenlignet med verdisakforsikring (som dekker flere hendelser). 
**Samlet sum pr. skadetilfelle. *** Uhell gir maks 50.000 kr.

Husk at hvis du er medlem av et LO forbund har du allerede Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt.

 Høreapparat-forsikring (verdisakforsikring) vilkår

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du verdisakforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Har du vært utsatt for uhell eller tyveri av høreapparatet?

Dame som rater best i test på forsikring

Best på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi har Norges beste skadeoppgjør ifølge Bytt.no. I tillegg har vi svært fornøyde forsikringskunder, ifølge Norsk kundebarometer (2021). Vårt forsikringsselskap Fremtind scorer nok en gang høyt i kategorien skadeforsikring, med 4 av 5 stjerner i testen.   

Les mer om våre best i test-utmerkelser

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.