• BSU-konto oppretter du enkelt i nettbanken. Er du under 18 år, må kontoen åpnes av dine foreldre/verge på et av våre kontorer.