Hvordan lære barn om økonomi når pengene bor i kortet?

Sparebøssene forsvinner og vi går mot et stadig mer kontantløst samfunn. At kort og smarttelefon overtar gjør noe med barnas forståelse av penger og økonomi. Lær barna gode økonomiske vaner på digitale flater, er oppfordringen fra oss!

De aller yngste har kanskje ikke smarttelefon og bankkort ennå, men dagens barn vokser opp i en digital verden. Vi ønsker å hjelpe dere foreldre med å lære barna å håndtere digitale penger, slik at barna er best mulig rustet når de en dag skal stå på egne ben.

- Det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal begynne, når man skal veilede barn i en stadig mer digitalisert verden. En måte å lære om digitale penger er å sette inn en fast sum lommepenger på barnas bankkort og la de bruke eget kort når de betaler. Når barnet får bankkort vil de lære gjennom praktisk bruk, sier Anne Gundersen, småbarnsmor og fagsjef design i SpareBank 1.

Gundersen er opptatt av at for å lykkes med å lære barn sunne pengevaner er det viktigste å snakke sammen. Du må forsikre deg om at barna skjønner sammenhengen mellom sparing og forbruk, at man ikke kan bruke mer penger enn man har tilgjengelig på konto.

"Hvis barnet går tomt for penger tror jeg ikke det vil reflektere over hvilke konsekvenser det får, men jeg mener da at det er en fin anledning til å snakke om hvordan de kan få penger, hvorfor de bør spare og hvordan de bør bruke penger på en fornuftig måte"

Spink, barnas egen mobilbank

Flere barn får bankkort i tidlig alder og det er da viktig for både foreldre og barn å ha et sted hvor man lett kan ha oversikt over økonomien. For å gi barn trygge rammer rundt egne penger har SpareBank 1 utviklet en egen mobilbank for barn, Spink.

- Ved å bruke kort når handler i butikken og lære barna gode nettvaner får de full kontroll på hva de har brukt. Dere kan jo for eksempel sammen sjekke saldo i Spink før og etter at barnet har brukt kortet. Da får de på en enkel måte få oversikt over hvor mye de har tilgjengelig på kortet, sier Anne Gundersen.
 

3 tips på hvordan lære barn om digital økonomi

1.  Bestill bankkort for barn og last ned appen Spink, la barna få oversikt over egne penger

2. Gi barna lommepenger og la de erfare spare, bruke og betale med egne penger

3. Snakk sammen, forsikre deg om at de skjønner sammenhengen mellom forbruk og sparing