Lær barna økonomi med lommepenger

Det er viktig at barn lærer å bruke penger fornuftig. Lommepenger kan lære barna verdien av penger og ved å bruke Spink kan de enkelt se sammenhengen mellom å spare penger og bruke penger.

Forskning viser at barn lærer gjennom praktisk øving. Ved å lære barna økonomi tidlig kan overgangen til egen økonomi som voksen bli lettere, mener Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1.

- Som foreldre har vi ansvar for å lære barna om privatøkonomi. Skal du opprettholde en god vane eller bryte en dårlig, må du snakke med barna om økonomi allerede fra tidlig alder. Tanken med lommepenger er å gi barna en anledning til å lære og disponere en liten sum penger og på den måten lære sunn pengebruk, sier Gundersen.

Lommepenger er kanskje ikke enkelt. Hvor mye og hvor ofte skal dere gi, skal det knyttes opp mot oppgaver i hjemmet, og skal det overføres på barnets kort eller gis kontant? Det er bare noen av spørsmålene du som forelder må ta stilling til. Gundersen mener at hvordan dere som familie ønsker å gi lommepenger er opp til hver enkelt og utdyper:

- Skal du lære barna verdien av penger må du snakke med de om at det ligger en innsats bak hver krone. Alle bør delta i oppgavene i hjemmet, men noen litt større oppgaver kan man bli enige om at de kan få betalt for. Det er viktig at barna følges opp så de vet hva det gis lommepenger for og hva de kan brukes til.  

Lære å spare, bruke, tjene og dele

Mange foreldre snakker sjelden eller aldri med barna sine om forbruk og sparing. Dette har en dokumentert betydning for hvordan de klarer seg økonomisk når de skal stå på egne ben som unge voksne. Når lommepenger innføres bør de også få lov til å disponere disse pengene selv.

Et tips er å la de minste barna få kjøpe noen av lekene sine selv. Etterhvert når barna blir eldre kan de kjøpe og betale for litt større ting, de kan for eksempel kjøpe klærne sine selv. Dere foreldre kan gi en sum penger som skal gå til klær. Hvis de ønsker å kjøpe noe dyrt vil de erfare at de får mindre penger til andre ting som kino, spill og annet gøy. Det vil også gi dere en fin anledning til å snakke om sparing.

Når barna begynner å disponere egne penger er det viktig at dere foreldre følger opp og er interessert, mener Gundersen.

- Vær nysgjerrig og vis interesse for barnets økonomi og sparing. Sammen kan dere sjekke saldo før og etter de har handlet for da ser de helt konkret hvor mye de har brukt og hvor mye de har igjen. Da lærer de hvordan det er å ha og bruke penger, sier Gundersen.

Tips til lommepenger
  • Hvilke oppgaver er det en selvfølge at barna bidrar med og hvilke oppgaver kan det gis lommepenger for?
  • Hvor ofte bør man gi lommepenger, en gang i uken, hver andre uke, en gang i måneden? Er barnet lite kan man overføre en gang i uken, deretter annenhver uke og så måned
  • Når skal de få lommepenger inn på kortet?
  • Hva med ukepengeforhandlinger? Hvor mye synes barna selv at de trenger og hvorfor?