Student lager studentbudsjett

TIPS OG RÅD

Hvordan sette opp et studentbudsjett?

Noe av det smarteste du kan gjøre er å sette opp et enkelt studentbudsjett. Et budsjett handler i bunn og grunn om to ting. Hvor mye penger som kommer inn, og hvor mye som går ut. 


Eksempel på studentbudsjett for høsten 2019

Penger inn:
Lån og stipend: 55.100 kr

Engangsutgifter:
Bøker og Skolemateriell (brukt): 2.000 kr
Utgifter til treningsenter for studenter: 1.680 kr (p.s store prisforskjeller!)
Semesteravgift: 580 kr (avhenger av studiested)
Total engangsutgifter: 4.260 kr

Penger inn – engangsutgifter = 50.840 kr
Fordelt på 5 mnd er det: 10.168 kr per mnd

Månedsutgifter:
Husleie: 5.000 kr
Mat: 1.600 kr
Netflix: 89 kr
Spotify: 109 kr
Strøm: 400 kr 
Mobil: 210 kr
Busskort: 420 kr
Sparing/buffer: 1000 kr
Kosekonto: 1000 kr
SUM: 9.828 kr

Smarte råd for en bedre studentøkonomi

For deg som studerer, er det lurt å planlegge økonomien for skoleåret. Få gode råd og tips for en bedre studentøkonomi.

Få oversikt over studielånet

Ved å legge til studielånet ditt i mobilbanken har du hele tiden oversikt over samlet gjeld, renter og gebyrer. Smart hva?

Her finner du studielånet:

  1. Logg inn i mobilbanken
  2. Klikk på knappen Legg til konto eller kort
  3. Hent inn studielånet

I tillegg kan du enkelt sjekke saldo, overføre, fikse regionsperre på kortene, og mye mer. 

Illustrasjon: Studielånet i mobilbanken.

Skal du flytte hjemmefra?

Å flytte hjemmefra for første gang kan være både spennende og skummelt. Her finner du det du trenger å vite om husleiekontrakt, depositum og forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }