Landbruk og småbruk - forsikringer

Enten du driver stort eller lite, innen plante- eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for fleksible forsikringer. 


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for gårder som har ansatte og registrerte kjøretøy.
 

 • Yrkesskadeforsikring
  Landbruk med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring til både heltids- og deltidsansatte.
 • Traktor/arbeidsmaskin
  Dekker den lovpålagte forsikringen for registrerte og uregistrerte traktorer og arbeidsmaskiner.
 • Driftsbygninger
  Dekker alt fra små til store landbruksbygninger, lagerbygg og lokaler for dyrehold.

Bør ha

Våre forsikringer kan tilpasses arbeidet som utføres på gården, og hva slags produksjon du driver.
 

 • Planteproduksjon
  Forsikringen dekker gårdsdrift med planteproduksjon på friland.
 • Husdyrproduksjon
  Forsikring dekker gårdsdrift med produksjonsdyr.
 • Driftsløsøre/maskiner og utstyr
  Forsikring av landbruksutstyr, driftsmidler og driftløsøre omfatter utstyr, maskiner og redskap.
 • Avlinger og innsatsmidler
  Forsikring av avling passer deg som formidler og produserer avlinger, varer og innsatsmidler.
 • Ulykkesforsikring
  Forsikre deg selv og familien din med ulykkesforsikring for landbruk.
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.
 • Cyberforsikring
  Med cyberforsikring får du umiddelbar hjelp fra IT-eksperter (24/7) ved dataangrep.
 • Miljøforsikring
  Miljøforsikring dekker det miljøansvaret gården kan få etter naturmangfoldloven.

Kan ha

Personalforsikringer er goder som gjør gården til en mer attraktiv arbeidsplass.
 

 • Gruppeliv
  Med gruppelivsforsikring får familien til den forsikrede økonomisk hjelp ved dødsfall.
 • Fritidsulykke
  Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
 • Reise
  Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
 • Annen sykdom
  Forsikringen dekker dine ansatte ved flere sykdommer enn bare yrkessykdommer.
 • Uføre
  En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av omtrent halvparten av tidligere inntekt.

 


Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på gårdens forsikringer?Har du hatt uhell eller skade?