Kvinner i Finans Charter

SpareBank 1 Sørøst-Norge har signert initiativet Kvinner i Finans Charter

De fire prinsippene SpareBank 1 Sørøst-Norge har forpliktet seg til gjennom Kvinner i Finans Charter er: 
  • Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  • Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  • Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside
  • Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam

 

Mål for kjønnsbalanse i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Innen utgangen av 2025 skal vi ha minimum 40 % av hvert kjønn blant ledere på alle nivåer.

Status pt. 31.12.2021 Andel kvinner Andel menn
Ledernivå 1 og 2 27 % 73 %
Ledernivå 3 41 % 59 %
Ledernivå 4 35 % 65 %

Konsernsjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge følger opp forpliktelsen til Kvinner i Finans Charter.

– Mangfold, og ikke minst kjønnsbalanse er viktig for å skape den beste arbeidsplassen for dagens og 
morgendagens ansatte og en konkurransedyktig  virksomhet. Vi har troen på et transparent og målrettet arbeid med tydelig
 oppfølging for å bedre kjønnsbalansen i lederroller. Det er en vei igjen å gå i finansbransjen, og ved å 
signere dette initiativet signaliserer vi at vi ønsker å bidra til dette.

 

- Konsernsjef, Per Halvorsen