Kvinner i Finans Charter

SpareBank 1 Sørøst-Norge har signert initiativet Kvinner i Finans Charter

De fire prinsippene SpareBank 1 Sørøst-Norge har forpliktet seg til gjennom Kvinner i Finans Charter er: 
  • Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  • Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  • Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside
  • Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam

 

Mål for kjønnsbalanse i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Innen utgangen av 2025 skal vi ha minimum 40 % av hvert kjønn blant ledere på alle nivåer. 

Status per 31.12.2023 Andel kvinner Andel menn
Ledernivå 2 30 % 70 %
Ledernivå 3  42 % 58 %
Ledernivå 4 36 % 64 %
Ledere totalt  38 % 62 %

Tall kun for bank (morselskap).

Konsernsjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge følger opp forpliktelsen til Kvinner i Finans Charter.

– Mangfold, og ikke minst kjønnsbalanse er viktig for å skape den beste arbeidsplassen for dagens og 
morgendagens ansatte og en konkurransedyktig  virksomhet. Vi har troen på et transparent og målrettet arbeid med tydelig
 oppfølging for å bedre kjønnsbalansen i lederroller. Det er en vei igjen å gå i finansbransjen, og ved å 
signere dette initiativet signaliserer vi at vi ønsker å bidra til dette.

 

- Konsernsjef, Per Halvorsen{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }