Hovedtall 1. kvartal 2024

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 105,5 mrd kr
Innskudd fra kunder 55,2 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 122,5 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 13,1 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 12,8 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (konsern forholdsmessig konsolidert) 18,9 prosent
Årsverk 653 stk
Herav morbank 448 stk
Antall kontor 18 stk

Torsdag 26. oktober 2023: Pressekonferanse om sammenslåingen kl 10.00

SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge slår seg sammen og danner SpareBank 1 Sør-Norge.

Klokken 10.00 i dag inviterer vi til felles pressekonferanse, med konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og Per Halvorsen, samt styreledere Finn Haugan og Dag Mejdell.

Pressekonferansen finner sted i auditoriet i SpareBank 1 Markets’ lokaler i Olav V’s gate 5 i Oslo. Du er hjertelig velkommen til å delta.

Les mer om sammenslåingen i denne børsmeldingen.

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Konsernsjef (CEO)
+47 934 07 441
Roar Snippen
Konserndirektør økonomi og analyse / IR (CFO)
+ 47 976 10 360

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }