Åpenhetsloven

SpareBank 1 Sørøst-Norge har et ansvar for å ivareta menneske- og arbeidsrettigheter i eget hus, overfor våre forretningspartnere og i alle våre leverandørkjeder

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger SpareBank 1 Sørøst-Norge å offentliggjøre informasjon om hvordan konsernet håndterer menneske- og arbeiderrettighetsutfordringer i egen driften, overfor forretningspartnere, og i leverandørkjeden. 

 

 

Redegjørelse for arbeidet med åpenhetsloven

SpareBank 1 Sørøst-Norge er forpliktet til åpenhet rundt håndtering av menneske- og arbeiderrettighetsutfordringer i konsernets drift, og har derfor utarbeidet en redegjørelse som presiserer hvordan vi sikrer etterlevelse av krav fra åpenhetsloven.

Vi har også utarbeidet en rutine for konsernets og datterselskapenes håndtering av innsynsforespørsler under åpenhetsloven. Et åpenhetsråd er etablert som er ansvarlig for å svare på slike forespørsler.  

Denne redegjørelsen inngikk i årsrapporten for konsernet for 2022, og godkjennes derfor av styret. Redegjørelsen godkjennes også av styret i de av konsernets datterselskap som dekkes av åpenhetsloven: Eiendomsmegler 1 Sørøst-Norge AS og SpareBank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS.

 

 

Andre styrende dokumenter for bærekraft skal reflektere prinsippene i åpenhetsloven, og sørger for at vi utøver aktsomhet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Disse retningslinjene finner du på våre sider for rapporter og dokumenter.

  • Bærekraftpolicy
  • Bærekraftstrategien
  • Policy for likestilling og mangfold 
  • Policy for etikk, gode holdninger og god forretningsskikk
  • Retningslinjer for ansvarlig distribusjon av verdipapirfond
  • Standard for bærekraft i innkjøp

Enhver har rett til innsyn i hvordan SpareBank 1 Sørøst-Norge arbeider med aktsomhetsvurderinger. For ytterligere informasjon send oss en henvendelse her.