Konjunktur Sørøst

Konjunktur Sørøst er en side fylt med data, innsikt og kunnskap om din lokale region. Siden kan brukes som et verktøy for å se sammenhenger og muligheter der du jobber og bor

For å følge med på uviklingen i vår region gjennomfører Konjunktur Sørøst forventningsundersøkelser to ganger i året, med mål om å kartlegge bedrifters og husholdningers forventninger til økonomien. 

På Konjunktur Sørøst kan du lese mer utfyllende om resultatene, laste ned rapporter, oppdatere deg om trender i regionen, og kontakte oss med innspill eller forespørsel om foredrag.

Video placeholder image