Miljøfyrtårn

SpareBank 1 Sørøst-Norge er miljøfyrtårnsertifisert.


Vi tar miljøutfordringene på alvor

Å være miljøfyrtårnsertifisert betyr at vi tar et bevisst miljøansvar. Dette er et tiltak for å holde orden i eget hus. Samtidig viser det at vi har like strenge krav til oss selv som til våre leverandører.

Som miljøfyrtårnsertifisert bedrift tilfredsstiller SpareBank 1 BV kravene til energireduserende tiltak, riktig håndtering av avfall, til gode rutiner på HMS-området, til miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus på transport og reiser. 

BV Miljøfyrtårn

Hva er miljøfyrtårnsertifisering?

Miljøfyrtårn er et  norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan virksomheten sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at de jobber systematisk og dokumentert med miljø. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Les mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no