Eierandelskapitalen

SpareBank 1 Sørøst-Norge er
etablert

SpareBank 1 Sørøst-Norge er et resultat av sammenslåingen av Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV i 2021. I 2022 slo SpareBank 1 Sørøst-Norge seg sammen med SpareBank 1 Modum.SpareBank 1 BV var overtakende bank i 2021 og SpareBank 1 Sørøst-Norge i 2022.


Denne siden forklarer bankens konvertering av deler av grunnfondet til eierandelskapital i 2021 og 2022.


Konverteringen av grunnfondet

SpareBank 1 Sørøst-Norge egenkapital består av overskuddene fra over 180 år med bankvirksomhet.

I forbindelse med fusjonen av SpareBank 1 Telemark og Holla & Lunde Sparebank i 2012, ble om lag 40 prosent av bankens grunnfond konvertert til eierandelskapital og egenkapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Nome.

Tilsvarende ble om lag 35 prosent av bankens grunnfond konvertert til eierandelskapital ved fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg, og egenkapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsberg.Eierandelskapitalen ble ytterligere utvidet ved konvertering av 800 MNOK til eierandelskapital ved utstedelse av nye egenkapitalbevis til SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Telemark.

Tilsvarende ble eierandelskapitalen utvidet ved konvertering av 321,1 MNOK til eierandelskapital ved utstedelse av nye egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum og Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud.

Egenkapitalbevis

Bankens registrerte eierandelskapital er 2.101,5 MNOK fordelt på 140 098 561 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 15. Banken har kun én klasse av egenkapitalbevis, og hvert egenkapitalbevis gir én stemme i egenkapitalbeviseiermøtet.Eierbrøk er 60,7 prosent.

Prospekt SpareBank 1 Sørøst-Norge

Kontofører

Kontofører for egenkapitalbevisene er SR Bank ASA.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }