Eierandelskapitalen

SpareBank 1 Sørøst-Norge er
etablert

Sammenslåingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark ble 1. juni 2021. SpareBank 1 BV er overtakende bank og har endret navn til SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Denne siden forklarer bankens konvertering av deler av grunnfondet til eierandelskapital.


Konverteringen av grunnfondet

SpareBank 1 Sørøst-Norge egenkapital består av overskuddene
fra over 180 år med bankvirksomhet.

I forbindelse med fusjonen av SpareBank 1 Telemark og Holla & Lunde Sparebank i 2012, ble om lag 40 % av bankens grunnfond konvertert til eierandelskapital og egenkapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde. Tilsvarende ble om lag 35 % av bankens grunnfond konvertert til eierandelskapital ved fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg, og egenkapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsberg.

Eierandelskapitalen ble ytterligere utvidet ved konvertering av 800 mnok til eierandelskapital ved utstedelse av nye egenkapitalbevis til SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland.

Egenkapitalbevis

Bankens registrerte eierandelskapital er NOK 1 780 348 755 fordelt på 118 689 917 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 15. Banken har kun én klasse av egenkapitalbevis, og hvert egenkapitalbevis gir én stemme i egenkapitalbeviseiermøtet.

Prospekt SpareBank 1 Sørøst-Norge

Kontofører

Kontofører for egenkapitalbevisene er SR Bank ASA.