Egenkapitalbevis

Utbyttepolitikk

På denne siden finner du informasjon om utbyttepolitikken til SpareBank 1 Sørøst-Norge.

SpareBank 1 Sørøst-Norge har som målsetning å oppnå økonomiske resultater som gir eierne av egenkapitalbevis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierandels - og grunnfondskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 Sørøst-Norge legger til grunn at om lag 50 % av eierkapitalens andel av årsoverskuddet utbetales som kontantutbytte. For å opprettholde en stabil eierbrøk over tid skal som hovedregel utbyttemidler tilsvarende om lag 50 % av grunnfondskapitalens andel av årsoverskuddet tilføres SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

Ved fastsettelse av utbyttenivå skal konsernets soliditet hensyntas - herunder forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, fremtidig kapitalbehov, eksterne rammevilkår, konsernets mål og strategiske planer.


Utbytte for 2018, 2019 og 2020

Regnskapsår Datorforslag Dato vedtak Dato utbetaling Utbytte

2018

07.02.2019

29.03.2019

11.04.2019

2,95

2019

06.02.2020

31.03.2020

08.04.2020

2,42

2020

10.02.2021

08.04.2021

19.04.2021

1,90