Utbyttepolitikk

På denne siden finner du informasjon om utbyttepolitikken til SpareBank 1 Sørøst-Norge.

SpareBank 1 Sørøst-Norge har som målsetning å oppnå økonomiske resultater som gir eierne av egenkapitalbevis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eier- og samfunnskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 Sørøst-Norge legger til grunn at minimum 50 % av eierkapitalens andel av årsoverskuddet utbetales som kontantutbytte. For å opprettholde en stabil eierbrøk over tid skal som hovedregel utbyttemidler tilsvarende minimum 50 % av samfunnskapitalens andel av årsoverskuddet tilføres SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

Ved fastsettelse av utbyttenivå skal konsernets soliditet hensyntas - herunder forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, fremtidig kapitalbehov, eksterne rammevilkår, konsernets mål og strategiske planer.


Utbytte for 2022, 2021 og 2020

Regnskapsår Dato forslag Dato vedtak Dato utbetaling Utbytte

2022*

09.02.2023

30.03.2023

13.04.2023

2,60 NOK

2021

10.02.2022

22.03.2022

30.03.2022

2,50 NOK

2020

10.02.2021

08.04.2021

19.04.2021

1,90 NOK

*2022 = Tilleggsutbytte: Dato vedtak 09.08.2023, dato utbetaling 24.08.2023 – beløp 1,50 NOK