Funding

Fundingstrategi

SpareBank 1 Sørøst-Norge utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Disse gjøres som både offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Funding

SpareBank 1 Sørøst-Norge har offisiell rating A1 fra Moodys.

Prospekter

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.

Here you will find information about funding in SpareBank 1 Sørøst-Norge

Archive, funding.
Senior Preferred (SP)


Lån  ISIN Maturity / First call Documents (pdf)
SB 1 Sørøst-Norge 16-24 2,245 %  NO0010768476/SOON02 22.01.24
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 19-24 NO0010843238/SOON21 13.02.24
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 21-24 NO0010936842/SOON36 23.05.24
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-24 NO0010894538/SOON31 25.09.24
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 19-24 NO0010868631/SOON25 13.11.24
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 19-25 NO0010860893/SOON23 20.02.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-25 NO0010876196/SOON28 28.02.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-25 NO0010876055/SOON48               06.03.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-25  NO0010891021/SOON30 18.08.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-25 NO0010894249/SOON49               22.09.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 19-25 2,35 % NO0010866858/SOON24 23.10.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 19-25 2,46 % NO0010870884/SOON26 04.12.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-26 NO0010907306/SOON33 28.01.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-26 NO0010900186/SOON32   29.01.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-26  NO0010915150/SOON34 17.06.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 21-26  NO0011079782/SOON51               25.08.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 21-26 NO0011179731/SOON41 ESG 20.11.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-27 NO0011199390/SOON43 14.01.27
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 21-27 2,30 % NO0011135089/SOON40 22.04.27
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 17-27 2,565 % NO0010798267/SOON09 23.06.27
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-27 3,99 % NO0012552365/SOON52 16.09.27
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-28 NO0012703380/SOON55 ESG     20.02.28
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 18-28 3,03 %   NO0010821739/SOON17 25.04.28
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-28 4,83 % NO000012753633/SOON57 15.11.28
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 23-28               NO0013024067/SOON 65 PRO ESG          26.09.28
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 23-29            NO0012939117/SOON 61 09.03.29
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 23-29 NO0012990680/SOON 62 ESG                   18.06.29
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-29 4,65 % NO0012704164/SOON56 ESG 26.09.29
Loan Agrrement
SB 1 Sørøst-Norge 23-30 4,43 % NO0012903402/SOON59 ESG 02.05.30
Loan Agreement

 Senior Non Preferred (SNP)


Lån  ISIN Maturity / First call Documents (pdf)
SB 1 Sørøst-Norge 22-25      NO0012635145/SOON54 ESG 25.08.25 Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 21-27                                                               NO0010917826/SOON35             26.01.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 21-27                                                                    NO0011026437/SOON37               17.08.26
Loan Agreement
SB1 Sørøst-Norge 23-26 NO0013027938/SOON66 ESG 28.09.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 21-27                                            NO0011094757/SOON38               09.10.26
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-28         NO0011204976/SOON42        15.02.27               
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-28             NO0012513466/SOON45               03.05.27
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 23-28       NO0012898651/SOON58 25.04.28
Loan Agreement
SB1 Sørøst-Norge 23-28 NO0013010322 06.09.28
Loan Agreement
SB1 Sørøst-Norge 23-28           NO0013010330 06.09.28
Loan Agreement

Ansvarlig lån


Lån  ISIN Maturity / First call Documents (pdf)
SB 1 Sørøst-Norge 21-31 NO0010956865/SOON50               25.03.26 Loan Agreement
 
SB 1 Sørøst-Norge 21/31                                                             NO0011108904/SOON39               29.10.26 Loan Agreement
 
SB 1 Sørøst-Norge 22/32 NO0012495979/SOON44 12.04.27 Loan Agreement
 
SB 1 Sørøst-Norge 23/33 NO0012922519/SOON60      24.05.28 Loan Agreement
 

Fondsobligasjonslån


Lån  ISIN Maturity / First call Documents (pdf)
SB 1 Sørøst-Norge 19-24                     NO0010858426/SOON22 24.06.24
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 20-25      NO0010885171/SOON29               18.06.25
Loan Agreement
SB 1 Sørøst-Norge 22-32 NO0012555558/SOON53 23.06.27
Loan Agreement