Eierstyring og selskapsledelse


Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge skal omfatte de verdier, mål og overordnede prinsipper som bankens styres og kontrolleres etter og legger grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for egenkapitalbeviseierne, kundene og andre interessenter.

SpareBank 1 Sørøst-Norge skal årlig vurdere prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan banken overholder disse. SpareBank 1 Sørøst-Norge skal årlig avlegge en redegjørelse for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Banken følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 14. oktober 2021 så langt det passer for sparebanker med egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.