Jobbe hos oss

Innenfor et regionalt finanskonsern som SpareBank 1 Sørøst-Norge finnes det mange jobbmuligheter.


Mange ulike jobbmuligheter

Noen stillinger i konsernet er kundeorienterte, andre krever spesialistkompetanse på ulike områder som analyse, marked, finans, HR, prosjekter, risiko og compliance. I tillegg finnes en rekke lederstillinger på ulike nivå.

De aller fleste ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge arbeider med mennesker, det vil si person- og bedriftsskunder, og i eksterne- og interne prosjekter.