Ledelsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Per Halvorsen

Per Halvorsen (1962) - Konsernsjef (CEO)

Per Halvorsen har vært konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge siden etableringen og sammenslåingen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark.

Han er utdannet fra HandelshøyskolenBI/Norges Markedshøyskole.

Halvorsen har vært adm. direktør i SpareBank 1 Telemark siden 2006 og ledet banken igjennom fire fusjoner og en børsnotering (2018). Han har mange års erfaring fra lederstillinger i Vesta Liv / Skandia (i dag Nordea Liv) og Vital Forsikring ASA (i dag DnB Liv).

Han har bred styreerfaring bl.a. som styreleder i SpareBank 1 Alliansen, Samarbeidende Sparebanker (Samspar), Eiendomsmegler 1 Telemark og SpareBank 1 Forsikring, samt styremedlem i BN Bank, SpareBank 1 Markets og Eiendomsmegler 1 Næringsmegling.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 24.336

Kontaktinformasjon: 934 07 441 eller e-post.

Marianne Sommerro Evensen (1970) - Konserndirektør compliance, personvern og
juridisk

Marianne Sommerro Evensen er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Hun har jobbet i banken siden 2003, og hatt flere lederstillinger og fagansvar innenfor bedriftsmarkedet, prosjektadministrasjonen, risiko, compliance og konsernadministrasjonen.

Tidligere har hun 10 års erfaring fra revisjon og konsulentvirksomhet i KPMG og Møller & co, både som manager og fagansvarlig.

Hun har styreerfaring som nåværende styresekretær i konsernstyret og tidligere som styremedlem i finansforetak. Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 10.223 

Kontaktinformasjon: 950 45 324 og e-post.

Egil Meland (1960) - Konserndirektør datterselskaper

Egil Meland er utdannet diplomøkonom fra BI med tilleggsutdanning fra BI i strategisk endringsledelse og High Performance Management.

Han har siden 2012 og frem til 1 april 2022 vært administrerende banksjef i SpareBank 1 Modum.

Før fusjonene mellom Sandsvær Sparebank og SpareBank 1 Vestfold i 2008 var han administrerende banksjef i Sandsvær Sparebank. I perioden 2008-2012 var Meland viseadministrerende i SpareBank 1 BV.

Han startet sin karriere i det som i dag er Sparebanken Øst. I Sparebanken Øst avsluttet han i 2002 som direktør for personkundemarkedet. I tillegg til bred bankerfaring har han også bred styreerfaring innenfor konsern, selskaper i SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 Gruppen.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 1.305

Kontaktinformasjon: 481 05 221 og e-post.

Roar Snippen (1963) - Konserndirektør økonomi og finans / IR (CFO)

Roar Snippen har 30 års erfaring fra finansnæringen med ulike stillinger.

Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO), og har revisjonsutdannelse fra Høgskolen i Sørøst-Norge, samt Solstrandprogrammet.

Han arbeidet i Storebrand i perioden 1998 til 2006 som direktør med ansvar for strategisk risikostyring og investeringsstrategi. 

Fra 2006 var han administrerende banksjef i Holla og Lunde Sparebank, og etter fusjonen i 2012 med Sparebanken Telemark var han banksjef Økonomi og finans.

Roar Snippen har flere års erfaring som styremedlem i Eika Forvaltning, og er i dag styremedlem i Skagerak Maturo Seed AS.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 24.814 

Kontaktinformasjon: 976 10 360 og e-post.

Marianne Thorsdal (1963) - Konserndirektør HR og organisasjonsutvikling

Marianne Thorsdal har pedagogisk utdanning og samfunnsfaglig mastergrad med spesialisering innen ledelse og arbeidshelse fra Høgskolen i Vestfold. I tillegg enkeltfag innen jus, økonomi og personalfag fra BI og Universitetet i Oslo. 

Hun ble ansatt som banksjef HR og Organisasjon i SpareBank 1 Telemark i 2012 i forbindelse med fusjonen med Holla og Lunde Sparebank. Hennes kjerneområder er ledelse, kultur, kommunikasjon og kompetanse. 

Hun har lang erfaring fra statlig og privat sektor, bl.a. Helse Sør, Høgskolen i Telemark og IKEA Norge. Hun har styreerfaring fra ulike selskap innen reiselivs- og teknologibransjen. Har vært fast møtende representant fra administrasjonen i flere selskap, bl.a. fra Høgskolen i Telemark og Ikea Norge. Har p.t. ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 11.476

Kontaktinformasjon: 945 23 535 og e-post.

Johan Hjerkinn (1970), konserndirektør strategi og forretningsutvikling

Johan Hjerkinn er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen samt NHH Executive programmet «Strategisk forretningsforståelse».

Han har 20 år med bankerfaring fra Postbanken BA (1996-99) og DNB (1999-17) hvor av 15 år som leder med blant annet ansvar for strategi og større endringsprosjekter i DNB. Ble ansatt i SpareBank 1 BV i mai 2017.

Tidligere styremedlem i Netaxept AS (2004-08). Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 5.130

Kontaktinformasjon: 402 03 431 og e-post.

Tonje Stormoen (1965), konserndirektør forretningsstøtte

Tonje Stormoen er utdannet Diplomøkonom fra BI, med spesialisering i markedsføring og internasjonal ledelse. Har tilleggsutdanning i endringsledelse og prosjektledelse.

Hun har hatt flere tidligere lederstillinger, blant annet ulike direktørstillinger i Intrum Justitia AS, avdelingsbanksjef, leder for forretningsutvikling og markedsdirektør i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Ansatt i SpareBank 1 BV fra 2017.

Hun har styreerfaring fra ulike selskaper innen eiendomsmegling, finans, media og inkasso. Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 12.269

Kontaktinformasjon: 911 35 604 og e-post.

Lars Arnecke Hovland (1984) – Konserndirektør bedriftsmarked

Lars Arnecke Hovland er utdannet Bachelor i Finans ved Handelshøyskolen BI og Ritsumeikan Asia Pacific University, samt Master i Forretningsledelse ved University of Technology, Sydney.

Han har vært en del av ledergruppen og banksjef for kunderettet virksomhet i SpareBank 1 Modum i perioden 2016 og frem til fusjonen med SpareBank 1 Sørøst-Norge i 2022. Siden dette har han hatt rollen som Regionbanksjef bedriftsmarked i Buskerud.

Han har i tillegg erfaring innenfor flere roller i bank siden 2007, blant annet som ansvarlig for kanalsamspill i samarbeidende sparebankers fellestjenester (SamSpar).

Lars har styreerfaring som styremedlem i EiendomsMegler 1 Modum og Drammen Works.

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 1.770

Kontaktinformasjon: 951 00 518 og e-post.

Lasse Olsen (1975) - Konserndirektør personmarked

Lasse Olsen er økonomiutdannet fra BI med spesialisering i informasjonsteknologi og ledelse.

Han har 18 års erfaring fra bank og finans, blant annet med formuesforvaltning, fagspesialist og ledelse.

Han har jobbet i banken siden 2008 og innehatt ulike lederstillinger i personmarkedsdivisjonen. Tiltrådde stillingen som direktør Personmarked i SpareBank 1 BV i november 2015.

Lasse Olsen er for tiden styremedlem i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge AS og i SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS. 

Antall egenkapitalbevis i Sørøst-Norge: 20.012

Kontaktinformasjon: 922 45 084 og e-post.

Kristian Kloster (1978) - Konserndirektør risikostyring

 Kristian Kloster er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo med hovedfag i matematisk finans.

Han har jobbet i banken siden 2010 med ulike lederstillinger innenfor risikostyring.

Tidligere har han erfaring fra Nord Pool Clearing og Nasdaq OMX Commodities som Director Risk management.

Han har p.t. ingen styreverv.

Antall egenkaitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 4.668

Kontaktinformasjon: 959 31 881 og e-post.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }