Vår visjon:

Sammen skaper vi verdier.

Dette er vår ledestjerne for alt vi gjør. Vi har fokus på å skape verdier sammen med kundene våre, de ansatte, eierne våre og ikke minst for og med lokalsamfunnet.

Vi er til for kundene våre i deres hverdag.

Bærakraft

Våre verdier:

Vi er til stede med kraft og bevegelse.


Til stede

Vi er til stede. For omgivelsene våre og for hverandre. Vi er tilstede i folks liv, gjennom alle livsfaser – i opp- og nedturer. Vi er banken der folk bor, jobber og lever. Vi er aktive i næringslivet, og vi er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet. Vi er her, både fysisk og digitalt. ​Vi er der folk er.

Kraft

Vi har kraft. Gjennom menneskene som jobber her. Sammen er vi en sterk og solid organisasjon, rik på erfaring og kompetanse. Med den kraften skal vi bidra til utvikling – for våre kunder, ansatte, eiere og lokalsamfunnet. Kraften gir oss trygghet. Trygghet om at vi kan klare ting sammen. Vår styrke og våre ambisjoner fører oss fremover. ​Det gjør oss bedre – det gir gjennomføringsevne og slagkraft. Lokalt er vi små, sammen er vi store. 

Bevegelse

Vi er i bevegelse. Vi utvikler oss og blir bedre. Vi er fremoverlent og får ting til å skje. Vi er her for morgendagens ansatte, kunder og samfunn. ​
Når vi beveger oss fremover sammen, skaper det trygghet, mestring og motivasjon. Vi støtter og bidrar til å gjøre drømmer til virkelighet. Vi inspirerer til å sette nye mål, og heier på veien videre. Vi ser bakover for å lære, og beveger oss fremover for å utvikle. Sammen setter vi ting i bevegelse.