Hvem er SpareBank 1 Forvaltning

SpareBank 1 Forvaltning ble etablert i 2021, med oppdrag om å øke sparingen i samfunnet.

SpareBank 1 Forvaltning representerer en kraftsamling på spare- og investeringsområdet og en vesentlig styrking av kundetilbudet for hele SpareBank 1- alliansen.

Selskapet er direkte eiet av SpareBank 1-alliansen og LO med forbund.

SpareBank 1-alliansen består av flere selvstendige sparebanker over hele landet.

SpareBank 1 Forvaltning har konsesjon som verdipapirforetak og eier 100 prosent av aksjene i datterselskapet ODIN Forvaltning.

Konsernet hadde ved utgangen av 2022 til sammen 120 ansatte og drøye 125 milliarder kroner under forvaltning.

Selskapet ledes av administrerende direktør Ronni Møller Pettersen.

Ledelsen i SpareBank 1 Forvaltning

Administrerende direktør:
Ronni Møller Pettersen

SpareBank 1 Forvaltning - Walter Jacobsen

Direktør Forretningsutvikling og marked:
Walter Arne Jacobsen

Direktør Person- og formuesmarked:
Jon Erik Høyem

Direktør Økonomi og Organisasjon:
Sunva Coll Mossige

Direktør Porteføljeforvaltning:
Stig-Arne Pettersen

Adm. direktør ODIN Forvaltning:
Bjørn Edvart Kristiansen

Direktør Institusjonsmarked:
Helge Helgø

Direktør Verdipapirtjenester:
Bård Bergvoll  

Direktør Teknologi:
Mari Hardersen Prydz

Leder Compliance og risikostyring:
Anniken Aronsen

Selskapsinformasjon

Forretningsadresse Hammersborg gt. 2, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Kontaktopplysninger Telefon: (+47) 73 87 99 00
E-post: forvaltning@sparebank1.no
Organisasjonsnummer 925 239 690
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon: (+47) 75 00 75 00
Forretningsadresse Hammersborg gt. 2, 0181 Oslo
Aktivitet/bransje Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }