Selskapsinformasjon

SpareBank 1 Kreditt AS

Navn på selskapet SpareBank 1 Kreditt AS
Besøksadresse SpareBank 1 Kreditt AS
Søndre gate 4
7011 Trondheim
Postadresse SpareBank 1 Kreditt AS
Postboks 4794 Torgarden
7467 Trondheim
E-postadresse kreditt@sparebank1.no
Administrerende direktør Ronny Remen Smolan
Ronny.Smolan@sparebank1.no
 (+47) 97 55 51 78
Mediekontakt
Silje Kristine Skogrand
silje.skogrand@sparebank1.no
(+47) 98 05 33 36
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 975966453 MVA
Tillatelse SpareBank 1 Kreditt AS har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive finansieringsvirksomhet
som finansieringsforetak. Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90