Grønt lån til energitiltak

Du kan søke om lån for å utbedre boligen din med energirettede tiltak. Vi tilbyr grønt lån for å gjennomføre tiltak som Enova støtter eller anbefaler.

Lar deg utføre energitiltak med sikkerhet i egen bolig.
Premierer deg som tar hensyn til miljøet.
Gjør det enklere å velge energiløsninger for fremtiden.

Bruk fritekstfeltet på slutten av søknaden til å
beskrive hvorfor du kvalifiserer for et grønt lån for energitiltak.

Renter og betingelser

  • Nominell rente fra 5,59 %
  • Effektiv rente fra 6,11 %
  • Du kan låne inntil 85 % av kjøpesummen
  • Maks lånebeløp kr 500.000,-
  • Energiattest kreves som dokumentasjon

Priseksempel: Låner du kr 500 000,- over 10 år koster lånet kr 153.667,- og du betaler totalt kr. 660.867,- Effektiv rente er 6,11 %.

Det grønne lånet for energitiltak blir skilt ut som et eget lån ved siden av tradisjonelt boliglån, og gjelder utgifter som du kan dokumentere er knyttet til valg av energibesparende løsninger.

Hvilke tiltak kvalifiserer til et grønt lån?

Grønt lån for energitiltak er lånet for deg som skal utføre energirettede tiltak på boligen din. Vi tar utgangspunkt i tiltak som Enova støtter eller anbefaler.

miljølån
Energirettede tiltak

Dette er alle tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket i din bolig.

Det kan for eksempel være å bytte til en fornybar kilde til oppvarming: solfanger eller solcellepanel, vannbåren varme, varmepumpe med mere.

Sjekk om arbeidet du planlegger å utføre er på Enova sin liste over energitiltak i bolig.

miljølån
Rehabilitering eller oppgradering 

Grønt lån til energitiltak kan også innvilges til oppgraderinger av eksisterende bolig.

Skal du gjøre mer omfattende utbedringer med en kostnad på over 500.000 kroner kan du søke om grønt boliglån

Se om tiltakene du planlegger er på Enova sin liste over energitiltak i bolig.

Spørsmålikon med bakgrunn.
Andre tiltak

Ønsker du å utføre andre miljøtiltak som ikke finnes på listen over tiltak Enova søtter eller anbefaler?

Om du har en god ide som vil bidra til å gjøre boligen din grønnere, ta gjerne kontakt med oss for en prat. 

Prosessen steg for steg

Enova og energieffektive løsninger

Enova eies av Klima- og miljødepartementet og ble opprettet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Organisasjonen kan gi deg råd om hvilke grep du kan ta og de kan bidra med finansiell støtte til energieffektive løsninger.

Er du usikker på hvilke tiltak du bør utføre kan en energirådgiver være til hjelp. Rådgiveren besøker boligen din, dokumenterer tilstanden, lager en tiltaksplan og utsteder attest ved ferdigstilling.

Energimerking av bygg

Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Målet er at flere boligeiere skal gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk i bygninger.

Energivennlige boliger betyr lavere strømkostnader og er derfor både bra for økonomien og miljøet. Utfør de rette tiltakene og resultatet kan bedre energimerking for huset ditt. 

Bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområder for SpareBank 1 Sørøst-Norge og vi jobber stadig for å forbedre oss innen dette området. Vår strategi for bærekraft er en del av dette og er bygget på bankens verdier og FNs prinsipper for bærekraft. Som én av kun fem norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }