IPID bedrift

IPID (Insurance Product Information Document) er et forenklet og standardisert informasjonsdokument. Det skal gi deg som forsikringskunde relevant og brukervennlig informasjon om forsikringsproduktet.


Under finner du en liste over alle IPID-dokumenter for våre bedrift-og ansattforsikringer. Disse finner du også på aktuell produktside. For vilkår, se forsikringsvilkår bedrift.


IPID for bedriftsforsikringer


IPID for personalforsikringer