Finansiering

Vi hjelper deg med å finne den finansieringsformen som passer best for din bedrift.

Mest vanlige finansieringsformer

Kassekreditt

Fungerer som en ekstra buffer og kan brukes til å kjøpe varer, betale lønn og dekke leiekostnader.

Leasing

Vi kjøper kjøretøyet eller utstyret og bedriften betaler et månedlig leiebeløp.

Bedriftslån

Langsiktig finansiering når bedriften skal investere i eiendom, maskiner og utstyr.


Flere finansieringsmuligheter

Bankgaranti

Gir bedriften en ekstra trygghet rundt økonomiske forpliktelser og avtaler.

Byggelån

En låneramme som sikrer bedriften finansiering gjennom byggeprosessen.

Vekstgarantiordningen

Finansiering av innovasjon og vekst.

Driftskreditt for landbruket

Når inntektene varierer gjennom året.

Factoring

Administrasjon og finansiering av dine fakturaer.

Kassekreditt for små bedrifter

Med kassekreditt har du alltid tilgang på penger når du trenger dem.

Finansiering av eksport

Finansiering av arbeidskapital for eksportrettede bedrifter.

Finansiere firmabil

Trenger bedriften ny firmabil eller andre kjøretøy? Da bør du sjekke ut leasing som et alternativ for bedriften din.