Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

BETALING

 • Nettbank Bedrift

   

  Etablering


  Nettbank bedrift  - etablering

  0,-

  Nettbank bedrift integrert - Koble til økonomisystem

  500,-

  Nettbank bedrift integrert - send og hent filer manuelt

  1000,-

  Månedspris

  Nettbank bedrift Basis – abonnement pr mnd

  95,-

  Nettbank bedrift Integrert – Abonnement pr mnd

  300,-

  Nettbank bedrift – pr bruker utover 1 bruker

  40,-

  Nettbank bedrift/klient/firma knyttet til hovedavtale

  95,-

  Transaksjonspriser

  Betaling med mottakers KID  

  1,75

  Betaling med melding

  4,75

  Betaling – lønn

  1,95

  Betaling uten mottakers kontonummer  

  100,-

  Lag, send og motta eFaktura (enkeltvis) i Nettbank Bedrift

  Etablering

  0,-

  Send eFaktura (enkeltvis)

  10,-

  Motta eFaktura (enkeltvis)

  2,50

  Market Monitor for proff

  545,-

  Market Monitor + Pocket Trader Proff

  735,-

  Sanntid for Proff

  370,-

  Pocket Trader Proff

  560,-

  Mobilbank Bedrift

  Pris som Nettbank Bedrift, mobilbank er inkludert i abonnementet.

 •  

   

  Innløsningspris pr. transaksjon

  Gjelder brukere av Sparebank1 SR-Bank som innløser.

  Øvrige priser på bankaxept.no

  0,18

  Etablering av brukersted

  0,-

  Abonnement pr. brukersted pr. mnd

  0,-

  Manuell bokføring av reserveløsning

  25,-

  Tvangsavstemming

  350,-

  Avslutning av brukersted

  200,-

 • Årspris

  Visa Bedrift Kontaktløs

  300,-

  Kontantuttak og varekjøp

  Uttak i SpareBank 1 minibank

  10,-

  Uttak i andre minibanker i Norge

  10,-

  Varekjøp i Norge og i utlandet

  3,-

  Kurspåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta

  2 %

  Visa kontantuttak i utlandet

  40,-

  Øvrig bruk

  Erstatte ødelagt/mistet kort

  150,-

  Rebestilling av pin-kode til kort (via posten)

  20,-

  Hente PIN-kode

  0,-

  Årsgebyr med firmaansvar

  250,- pr. kort

  Årsgebyr med personlig ansvar

  495,- pr.  kort

  For øvrige priser henvises til eurocard.no

  SpareBank 1 Mastercard Extra

  Bankkort

  Årspris Innskuddskort

  300,-

  Innskuddskort, pr innskudd

  75,-

 • Uttak

  10,-

  Innskudd

  75,-

 • Tjenestene nattsafe/dagsoppgjør tilbys av Loomis 

  Inngå avtale om nattsafe

  Innskudd i innskuddsautomat

  75,-

  Myntruller

  Kjøp av ruller vekslemynt (manuell over skranke)

  12,-

 • Etableringspris

  500,-

  Månedspris

  95,-

  Konteringsdata OCR, pr. transaksjon

  2,-

  Feil/manglende KID

  2,-

  Manuelt registrert KID

  35,-

  OCR-giro lister sammendrag

  60,-

  Filforsendelser Nets tjenester. Pris pr. fil/konto

  5,-

  Cremul (eGiro Nets)

  Etableringspris

  500,-

  Månedspris

  95,- 

  Konteringsdata OCR, pr. transaksjon m/KID

  2,-

  Feil/manglende KID

  2,-

  Manuelt registrert KID

  30,-

  Filforsendelser Mastercard tjenester. Pris pr. fil/konto

  5,-

  Cremul (Evry)

  Cremul månedspris per konto

   

   

   

  Cremulinnbetaling - per transaksjon m/melding

   

  Heinting av fil med Cremul kontreringsdata

   

  Innbetaling Total

   

  Månedspris per avtale

   

  Innbetaling Total - per transaksjon m/melding

   

  Innbetaling Total - per transaksjon KID

   

  Ny avtale

   

  Endring av avtale

   

  Henting av fil med Innbetaling Total konteringsdata

  95,- 

   

   

   

  2,50

   

  5,-

   

   

   

  95,-

   

  2,50

   

  2,-

   

  500,-

   

  500,- 

   

  5,-

  Autogiro

  Etableringspris

  700,-

  Test av avtaler Nets

  1400,-

  Månedspris

  95,- 

  Autogiro med varsling via bank

  4,-

  Autogiro uten melding

  2,-

  Filoverendelser Nets tjenester. Pris pr. fil/konto

  5,-

  Etableringspris

  700,-

  Test av avtaler mot Nets

  1550,- 

  Månedspris

  95,- 

  Avtalegiro med varsling via bank

  4,-

  Avtalegiro med egen varsling

  2,-

  Bytte av KID

  1600,- 

  Manuell registrering av faste betalingsoppdrag(FBO) i Nets

  10,-

  Retur av faste betalingsoppdrag (FBO) ved feil utfylling

  150,- 

  Oversikt over faste betalingsoppdrag(FBO)

  1600,- 

  Øvrige priser faktureres fra Nets

  Filforsendelse Nets tjenester, pris pr. fil/konto

  5,-

 • Etablering av tjenesten

  5500,-

  Overføring - mottak - transaksjonspris

  2,50

  Månedspris

  100

  Langtidsarkiv 10 år per. (Pris gjelder for hele lagringsperioden totalt per dokument.)

  1,- + mva

  Etablering av tjenesten

  5500,-

  Overføring - sende - transaksjonspris

  3,50

  Avtale pr. mnd

  100,-

  Tillegg for printing av faktura

  1,80

  Tillegg for porto

  4,46

  Etablering av tjenesten

  9500,-

  Månedspris

  95,-

  Fakturatjenesten - tillegg

  Vedlegg til faktura pr. vedlegg

  1,50

  Regnskapsmessig arkiv i 10 år, pr. faktura eks mva

  0,75

 • Innbetalinger

  Innbetalinger innbetalt i EUR under EUR 50.000

  20,- (for kreditoppgaven)

  Overførsler fra utlandet ellers

  Beløp tilsvarende 0-100 NOK

  0,-

  Beløp tilsvarende 101-500 NOK

  20,-

  Beløp over tilsvarende 500 NOK

  100,-

  Utbetalinger

  SEPA-Betalinger

  35,-

  Betaling via nettbank i øvrige valutaer

  75,-

  Hastebetalinger

  75,-

  Betaling i NOK til i hele verden

  150,-

  Betaling hvor avsender dekker omkostninger i Norge og utlandet (OUR)*

  300,-

  Betaling overførsler via skranke/kontor

  400,-

  Tillegg i pris

  Manuell korrigering av ikke sendte oppdrag (pga. manglende/feil i IBAN/ BIC / kontonummer / dekning)

  100,-

  Kansellering av ikke utførte oppdrag

  100,-

  Endringer/kansellering av sendte oppdrag

  400,- + evt. kursomkostninger og andre omkostninger i utlandet

  Etterlysning av sendte oppdrag

  400,- + evt. omkostninger i utlandet

  Retur av betalinger grunnet mangler/feil

  100,- + evt. kursomkostninger og andre omkostninger i utlandet

  Bekreftelse på sendt betaling på mail

  100,-

  Følgende forbehold gjelder: 

  • *Det kan bli belastet gebyrer i utlandet til tross for at tillegget er betalt.
  • SpareBank 1 SR-Bank har ikke innsyn i gebyrer som utenlandske banker tar.

  Åpningspris pr. 3 mnd* (minimum kr 900,-)

  0,75 %

  Forskuddsbetaling ved rembursåpning

  0,25 %

  Dokumentprovisjon pr. dokumentsett (minimum kr 1.000,-)

  0,30 %

  Endringsprovisjon pr. endring 

  500,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 60 dager (minimum kr 800,-)

  0,50 %

  Akseptprovisjon over 60 dager (minimum 60 dager)

  0,75 %

  * Remburs tegnes i intervaller på 3 mnd.

  Adviseringsprovisjon (minimum kr 500,-)

  0,10 %

  Bekreftelsesprovisjon 

  1000,-

  Endringsprovisjon

  500,-

  Dokumentprovisjon (minimum kr 1.000,-)

  0,50 %

  Akseptsprovisjon t.o.m. 60 dager

  0,50 %

  Akseptprovisjon 0,75 %

  0,75 %

  Inkassoprovisjon - (minimum kr 200,-/maksimum kr 2.500,-)

  0,30 %

  Dokumentprovisjon - (minimum kr 100,-/maksimum kr 1.250)

  0,15 %

  Akseptprovisjon - (minimum kr 100,-/maksimum kr 1.250,-)

  0,15 %

 • Se priser på vipps.no  (du må velge produkt for å se pris).

 • Månedspris hovedavtale - filoverføring via nettbanken 

  300,-

  Månedspris hovedavtale - filoverføring via regnskapssystem

  300,-

  Oppsett av ny økonomisystemleverandør med SFTP løsning mot SpareBank 1-alliansen (gjelder økonomisystemleverandører SpareBank 1-alliansen ikke har avtale med fra før)

  5.000,-

 • Priser for overtrekk

  Overtrekksrente p.a. (gjelder alle konti)

  19 %

  Gebyr ved 1. gangs purring

  70,-

  Gebyr ved 2. gangs purring

  250,-

KONTO/PLASSERING

 • Uansett beløp

  0,00 %

 • Uansett beløp

  0,00 %

 • kr 0 - > (rente fra første krone)

  4,45 %

 • kr 0 - > (rente fra første krone)

  4,35 %  

 • 0 - 10.000.000

  3,55 %

  10.000.000 ->

  3,35 %

 • Bokonto/klientkonto

  3,55 %

 • 6 måneder*

  4,50 %  nominell**

  12 måneder*

  4,80 % nominell**

  24 måneder*

   4,00 % nominell**

  Uttaksgebyr ved uttak før avtalen er slutt

  Minstebeløp 50.000,-

   *Prisene gjelder inntil 15 millioner kroner. For innskudd over 15 millioner kroner, eller ved ønske om andre bindingstider, kontakt banken. 
  **Pris på fastrenteinnskudd kan endres på kort varsel.

 • Realtid snapshot uten ordredybde

  0,-

  Streaming uten ordredybde

  15,-

  Streaming med ordredybde

  135,-

  Streaming med ordredybde profesjonell (kun for foretak med mer enn 1 eier)

  370,-

 • Renten settes ut fra markedsrenten i gjeldende valuta med fradrag av margin

  0,00 %

 • Etablering konsernkonto

  Kontakt din rådgiver for tilbud

  Etablering flervaluta konsernkontosystem

  Kontakt din rådgiver for tilbud

  Kontoholdsgebyr per konto per måned

  200,-

 • Etablering Multibank

  Kontakt din rådgiver for tilbud

  SWIFT meldingstjeneste pr. konto/pr. år.

  2000,-

FINANSIERING

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte

  innbetalingen (renter og avdrag) i inntil 29 dager. Neste forfall må betales i henhold til plan. Dermed opprettholdes opprinnelig nedbetalingsplan og den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall blir ikke endret som følge av terminutsettelsen.

  Terminutsettelse vil medføre omkostninger på kr 3 000,-

  Avdragsutsettelse

  I perioder med avdragsutsettelse betales kun renter og omkostninger på lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Du kan og utføre endringen selv i nettbank bedrift her.

  Ta gjerne kontakt med oss på chat nede til høyre om du trenger hjelp.

  Avdragsutsettelse vil medføre omkostninger på kr 3 000,-

 • Ta gjerne kontakt med oss på chat nede til høyre om du trenger hjelp.

   

  Les mer her eller ta kontakt med oss på 91502002 valg 3 tast 5 for tilbud på lån og finansiering

 • Bankgarantier ,  les mer her

  Ta gjerne kontakt med oss på chat nede til høyre om du trenger hjelp, eller ta kontakt med oss for tilbud eller spørsmål; 91502002 valg 3 tast 5.

 • Åpningspris pr. 3 mnd* (minimum kr 900,-)

  0,75 %

  Forskuddsbetaling ved rembursåpning

  0,25 %

  Dokumentprovisjon pr. dokumentsett (minimum kr 1.000,-)

  0,30 %

  Endringsprovisjon pr. endring 

  500,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 60 dager (minimum kr 800,-)

  0,50 %

  Akseptprovisjon over 60 dager (minimum 60 dager)

  0,75 %

  * Remburs tegnes i intervaller på 3 mnd.

  Adviseringsprovisjon (minimum kr 500,-)

  0,10 %

  Bekreftelsesprovisjon

  1.000,-

  Endringsprovisjon

  500,-

  Dokumentprovisjon (minimum kr 1.000,-)

  0,50 %

  Akseptsprovisjon t.o.m. 60 dager

  0,50 %

  Akseptprovisjon 0,75 %

  0,75 %

  Inkassoprovisjon - (minimum kr 200,-/maksimum kr 2.500,-)

  0,30 %

  Dokumentprovisjon - (minimum kr 100,-/maksimum kr 1.250)

  0,15 %

  Akseptprovisjon - (minimum kr 100,-/maksimum kr 1.250,-)

  0,15 %

FORSIKRING

LOFAVØR FORENINGSKONTO

 • Pris nettbank Bedrift Basis

  0,-  per måned

  Ekstra bruker Nettbank Bedrift per måned

  0,- ( per måned,gratis etablering)

  Betalingstransaksjoner

  Gratis innenlands transaksjoner i nettbank

  Rentefordel Sparekonto

  0,25 % høyere rente enn ordinære kunder

LAG OG FORENING

 • Foreningskonto 

  0,05 %

  Etablering Nettbank Bedrift Basis per avtale

  0,-

  Etablering Nettbank Bedrift Integrert per avtale

  500,-

  Abonnement Nettbank Bedrift Basis per mnd

  0,-

  Abonnement Nettbank Bedrift Integrert per mnd

  300,-

  Abonnement Nettbank Bedrift per bruker per mnd

  0,-

  Abonnement Nettbank Bedrift  per bruker integrert

  0,-

  Innskudd i innskuddsautomat 

  0,-

  Øvrige priser for Nettbank Bedrift for lag og foreningskunder, se standardspriser "nettbank og mobilbank bedrift"

LANDBRUK

 • Driftskonto landbruk

  0,25 %

  Regningskonto landbruk

  0,00 %

  Driftskonto landbruk kontoholdsgebyr per mnd

  60,-

  Årspris VISA knyttet til driftskonto landbruk (1 kort)

  0,-

  Årspris VISA knyttet til driftskonto landbruk

  300,-

  Nettbank Bedrift Basis

  Etablering Nettbank Bedrift Basis per avtale

  0,-

  Abonnement Nettbank Bedrift Basis per mnd

  50,-

  Abonnement Nettbank Bedrift Basis per bruker per mnd

  0,-

  Betaling med mottakers KID

  0,-

  Betaling med melding

  0,-

  Betaling – lønn/uten melding

  0,-

  Betaling uten mottakers kontonummer 

  100,-

  Nettbank bedrift Integrert

  Etablering Nettbank Bedrift Integrert per avtale

  500,-

  Abonnement Nettbank Bedrift integrert per mnd

  95,-

  Abonnement Nettbank Bedrift Integrert per bruker pr mnd

  40,-

  Betaling med mottakers KID  

  1,75,-

  Betaling med melding

  4,75,-

  Betaling – lønn/uten melding

  1,95,-

  Betaling uten mottakers kontonummer 

  100,-

ENKELTPERSONFORETAK

 • Driftskonto

  0,00 %

  Etablering Nettbank Bedrift Basis per avtale

  0,-

  Etablering Nettbank Bedrift Integrert per avtale

  500,-

  Abonnement Nettbank Bedrift Basis per mnd

  0,-

  Abonnement Nettbank Bedrift Integrert per mnd

  300,-

  Abonnement Nettbank Bedrift per bruker per mnd

  40,-

  Øvrige priser se "Nettbank og mobilbank bedrift"

PENSJON

SPAREBANK 1 REGNSKAP

 • Alle kostnader knyttet til Bank + Regnskap trekkes direkte fra deres driftskonto. Grunnlag for trekket vil automatisk legge seg inn i SpareBank 1 Regnskap under din profil og lisensinformasjon. Det vil bli foretatt et månedlig trekk. Kostnader som påløper for banktjenester vil bli trukket som ordinære bankgebyrer.

   

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap (alle priser er ekskl. mva).

  OCR tolk, pr stk

  5,-

  Autobank inn (remittering), pr stk

  3,-

  Autobank ut (kid), pr stk

  2,-

  EHF inngang/utgang

  5,-

  Vippsfaktura

  10,-

  Fakturaprint

  16,-

  For transaksjonspriser på banktjenester, se prisliste. Informasjon ligger hovedsakelig under Nettbank og mobilbank bedrift og Innbetalingstjenester

  Tilleggsprodukter til pakken

  Ekstra bruker

  90,-

  Timeregistrering pr bruker pr  mnd

  57,-

  Reiseregninger og utlegg

  43,-

  Lønnslipp pr stk

  29,-

  Modul for årsoppgjør

  1240,-

  Tilleggsproduktene kan bestilles på markedsplassen til SpareBank 1 Regnskap eller via din regnskapsførerhar hurtigmeny

ØVRIGE TJENESTER

 • Etableringsgebyr utenlandsk selskap

  8000,-

  Etableringsgebyr NUF

  30 000,-

  Årlig fonyelse NUF

  7000,-

  Etablering UtenNorskBankID (pr. bruker)

  15 000,-

 • Giro betalt kontant

  150,-

  Giro belastet konto

  60,-

  Tillegg for Giro uten betalingsmottakers kontonummer

  50,-

 • Manuelle oppdrag

  Avslutning av konto/overføring til annen konto

  75,- pr. konto

  Revisjonsrapport

  1.000,-

  Bekreftelse til Brønnøysundregisteret vedr. innbetalt aksjekapital (inkl. mva)

  kr 0,-

  Omnummerering

  450,- pr. konto

 • KAR forespørsel om gyldig kontonummer

  1,-

  KAR forespørsel om rett kontoeier

  1,-

  Etablering av både webservice og filutveksling samlet

  10 000,-

  Prisene gjelder fra 01. september 2022

 • Bilag/utskrift

  125,-

  Transaksjonsliste i Excel

  250,-

  SpareBank 1 Regnskap 

  109.- per mnd eks mva

 • Direkte remittering via Nets (produktet er stoppet for nysalg)

  Remmitering betaling med kid nummer

  3,-

  Remmitering betaling med melding

  7,50

  Remmitering betaling uten melding

  3,-

  Remmitering betaling med struktur

  4,50

  Remmitering lønnsutbetaling

  4,-

  Remmitering egenoverføring

  0,-

  Provisjonssats av solgte beløp

  0,50

Avtalevilkår | Bedriftskunder

Avtalevilkår fra 1. januar 2023


SpareBank 1 SR-Bank tar forbehold om feil i prislisten.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }