Brannforebygging i landbruket

El-kontroll i landbruket

Feil i elektriske anlegg fører til mange brannfarlige situasjoner. Det er derfor viktig med jevnlig el-kontroll av anleggene i landbruket.

Gir 20 % rabatt på forsikringen.
Avdekker feil og mangler i el-anlegget.
Gjennomføres av sertifiserte kontrollører.

Hva består en el-kontroll av?

En el-kontroll avdekker feil og mangler i det elektriske anlegget, og gjennomføres av sertifiserte kontrollører. Kontrollen skal bestå av:

  • en kontroll av gårdens internkontrollsystem 
  • stikkprøver i el-anlegget 
  • termografering som avdekker unormalt varme punkter i anlegget.

Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres. 
 

20 % i sikkerhetsrabatt

Har du godkjent el-kontroll og tilhørende rapport som ligger i databasen til FG-kontroll får du 20 % sikkerhetsrabatt på forsikringen din. Rapporten må ligge i arkivet som administreres av Finans Norge og FG.