Snakk med en landbruksrådgiver

Trenger du noen å snakke med? Våre lokale landbruksrådgivere har god kjennskap til bransjen. Flere har også lang erfaring med egen gårdsdrift.

bonde ku landbruk

Hils på landbruksgjengen

Peder Skåre

Banksjef og Leder Landbruk

Tlf: 911 01 528

peder.skare@sr-bank.no

Morten Malmin

Fagleder Landbruk

Tlf: 916 38 719

morten.malmin@sr-bank.no

Dag Kristian Risa

Senior bedriftsrådgiver

Tlf: 402 01 091

dag.risa@sr-bank.no

Inger Lise Jørgensen

Senior bedriftsrådgiver

Tlf: 959 28 576

inger.jorgensen@sr-bank.no

Rigmor Bø

Senior bedriftsrådgiver

Tlf: 482 72 395

rigmor.bo@sr-bank.no

Leiv Kåre Asbjørnsen

Senior bedriftsrådgiver

Tlf: 930 51 820

leiv.kare.asbjornsen@sr-bank.no

Selmer Wathne

Bedriftsrådgiver

Tlf: 916 83 596

selmer.wathne@sr-bank.no

Ingrid Maria Moe

Bedriftsrådgiver

Tlf: 917 56 899

ingrid.moe@sr-bank.no

Peter Simon Bø

Spesialist skadeforsikring landbruk

Tlf: 978 79 029

peter.simon.boe@sr-bank.no

Brit Norunn Egeland

Spesialist skadeforsikring landbruk

Tlf: 952 61 992

brit.egeland@sr-bank.no

Nils Hadle Hidle

Bedriftsrådgiver

Tlf: 970 33 703

nils.hidle@sr-bank.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }