Viktig informasjon om LEI-kode

I løpet av 2017 vil det bli et krav at alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter har en gyldig LEI-kode.

Hva er en LEI-kode?

LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU) 

Hvem må ha en LEI-kode?

Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-kode. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot og fondshandel omfattes ikke.

Hvorfor må man ha en LEI-kode?

Nye EU-regelverk (EMIR og MIFID II) innføres med virkning også for Norge. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

Rapporteringsplikt ved derivathandel

EMIR: Når de nye reglene trer i kraft må alle nye derivatkontrakter rapporteres til et autorisert handelsregister. Finansmyndighetene i hvert enkelt EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av bedrifter i sitt eget land. Det vil være obligatorisk for begge parter å innrapportere handelen, men det er mulig å delegere rapporteringen til motparten eller til en tredjepart.

SpareBank 1 SR-Bank ASA har inngått en avtale med REGIS TR for innrapportering av handler. Vi vil tilby våre motparter / kunder å rapportere på deres vegne til REGIS TR. Rapporteringstjenesten vil være gratis, men forutsetter at kunden har en gyldig LEI-kode. 

Når trer de nye kravene i kraft?

EMIR trådte i kraft 1 juli, 2017. Alle handler utført etter 1 juli må innrapporteres til myndighetene, med tilhørende LEI-kode. MIFID II vil tre i kraft i Norge i 2018. Krav om LEI kode for all handel gjelder fra 3.januar 2018.

Vår oppfordring

Vi oppfordrer bedriftskunder som handler i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-kode snarest. Bedriftskunder uten LEI vil ikke få handle i derivat fra 1. september. Når du har fått tildelt LEI-kode. vennligst kontakt backoffice@sr-bank.no

Sparebank 1 SR-Bank har etablert sin LEI-kode via GMEI – og den
er: 549300Q3OIWRHQUQM052. 

Hvor mye koster det?

Det koster ca EUR 120 å opprette en LEI-kode, og EUR 100 i årlig gebyr til LOU. 

Vær obs på at det nå er lengre behandlingstid enn vanlig hos foretak som utsteder LEI, pga mange Europeiske foretak som vil skaffe LEI innen fristen. Vi oppfordrer derfor alle kunder som trenger LEI om å registrere denne snarest. 

* Sparebank 1 SR-Bank har etablert sin LEI-kode via GMEI – og den er: 549300Q3OIWRHQUQM052. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }